חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תפיסה וקשב א'
  Perception & Attention- A  
1071-4390-01
מדעי החברה | חוג לפסיכולוגיה
סמ'  א'1400-1600419 נפתלישיעור פרופ צאל יהושע
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בהבנת התהליכים הקוגניטיביים הבסיסיים במספר תחומים מרכזיים בתפיסה וקשב. הקורס יתמקד במיוחד בתאוריות עכשוויות ובממצאים חדשניים בתחום הקשב החזותי.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת