חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי
  Welfare State and Gender Inequality  
1041-4523-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1600-2000419 נפתליסמינר פרופ מנדל לוי הדס
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
העלייה הדרמטית בהשתלבותן של נשים בספירה הציבורית לא הולידה עליה מקבילה בהשתלבותם של גברים בספירה הביתית. שינוי לא שוויוני זה חידד את הצורך במדיניות שתסייע לנשים לשלב בין הספירה הציבורית והפרטית, והעלה את ההתעניינות המחקרית בהשלכות מדיניות זו על אי השוויון בין נשים וגברים. בסמינר זה נביט על פעולות מדינת הרווחה בעיניים "מגדריות", ננסה להבין באיזה אופן פועלים תהליכים כלכליים ומוסדות חברתיים על אי השוויון המגדרי, ואת הדרך בה הם מעצבים את אופיו.
Course description

Processes of stratification and inequality are shaped by their economic, social and political environment. This seminar examines the characteristics of "welfare regimes" through the prism of gender, seeking to understand the way in which social institutions in general, and family policies in particular, act upon and shape gender inequality.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-4523-01 מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי
Welfare State and Gender Inequality
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ מנדל לוי הדס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת