חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  תאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים
  Advanced Theories: Topics in the Sociology of Organizations  
1041-4286-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  א'1200-1400106 נפתלישיעור ות פרופ קלב אלכסנדרה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס סוקר תאוריות סוציולוגיות קלאסיות ובנות זמננו, תוך קריאת מקורות מחד וחשיבה יישומית וביקורתית מאידך על אירגונים פרטיים ואירגונים ללא מטרות רווח.
Course description
The interface of culture and psychology will be explored through the following three clusters: a. Basic orientations: cultural relativism and the limits of psychological knowledge; conceptualizing the connections between subjective experiences and cultural symbols, and between the personal-biographical level and the social and collective level. b. The cultural construction of basic categories such as person, self and emotions interface of madness and culture. c. Mental distress and mental health in cultural perspective. The phenomenon of spirit possession, recurring in many cultural settings and combining religious-ceremonial, psychological and psychiatric dimensions, will constitute a major axis around which the major issues discussed in this class will be explored.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-4286-01 תאוריות למתקדמים: סוגיות נבחרות בסוציולוגיה של ארגונים
Advanced Theories: Topics in the Sociology of Organizations
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ קלב אלכסנדרה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת