חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים
  Methodological Issues in the Study of Organizations  
1041-4225-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'0900-1200106 נפתלישיעור ות פרופ קלב אלכסנדרה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
במסגרת הקורס נסקור את שיטות המחקר המרכזיות בחקר ארגונים תוך דגש על שאלות של עושר, אי שוויון, בריאות וחינוך; תוך התמקדות במודלים שונים של תהליכים ארגוניים. התלמידים יתבקשו לפתח מודלים הקשורים למחקר שבו הם מעורבים ולשלב אותם במסגרת החשיבה של הקורס.
Course description

Sociological research on organizations has become central for understanding core questions about wealth, inequality, health, education and even political regimes. This class will survey methods and challenges in the study of organizations. Students will be encouraged to design their own research and begin conducting it.

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-4225-01 סוגיות מתודולוגיות בחקר ארגונים
Methodological Issues in the Study of Organizations
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ קלב אלכסנדרה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת