חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  חינוך ושוויון
  Education and Inequality  
1041-3589-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  א'1500-1800104 נפתלישיעור ות פרופ שביט יוסף
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
ישראל היא אחת המדינות הפחות שוויוניות בעולם המפותח. הדבר נכון הן לגבי אי השוויון ההשכלתי והן לגבי אי השוויון הכלכלי. אי השוויון בהישגים לימודיים נובע מאי שוויון כלכלי ותרבותי בין משפחות. הורים משכילים ומבוססים מבחינה כלכלית מצליחים בדרך כלל לקדם את הישגי ילדיהם בעוד שלהורים ממעמדות חלשים קשה לגייס את משאבי הזמן, הכסף וההון התרבותי הנדרשים לקידום ילדיהם. לפיכך, אי שוויון השכלתי וכלכלי משועתק מדור לדור. אי שוויון השכלתי גם מושפע מהאופן שבו מערכת החינוך ממיינת, מקדמת ומכשירה תלמידים בעלי רמות שונות של משאבים והישגים. מטרת הקורס היא להציג את הידע העדכני על מגוון הגורמים לפערים לימודיים והשכלתיים. כמו כן נדון בו באפשרויות העומדות בפני מעצבי מדיניות חינוכית לפעול לצמצום אי-השוויון ההשכלתי.
Course description
Educational achievements are less equally distributed in Israel than in most other OECD countries. Educational inequality is closely related to the economic and cultural inequalities between families. Children who are raised by educated and affluent parents are likely to do better in school than those raised in poverty or by less educated parents. Educational achievements and educational inequalities are also affected by the programs, policies and practices that are initiated and implemented by school systems and the State. This course reviews theory and research on the individual, family and institutional factors and processes that affect educational inequality. Special attention is given to policies that can reduce educational inequality.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3589-01 חינוך ושוויון
Education and Inequality
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ שביט יוסף

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת