חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות
  One on One: Other Life Experiences  
1041-3588-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1600-1900210 נפתלישיעור ות מר חסאן שרף
ד"ר שרון סמדר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בקשר שבין חוויות החיים של יהודים/ות וערבים/ות בארץ, לבין סוגיות כלליות בסוציולוגיה פוליטית, אי שוויון חברתי ופוליטיקה של מרחב. נעסוק בנושאים מרכזיים הנוגעים לחיים במרחב הגיאוגרפי המשותף של שתי הקבוצות הלאומיות, וכן בניתוח סוגיות חברתיות ותרבותיות של כל קבוצה בנפרד. הקורס ייפתח כלים לקריאה ביקורתית של טקסטים ושל תופעות חברתיות אקטואליות. ​הקורס ייחודי במבנה שלו המשלב בין הרצאות פרונטליות לבין דיונים מובנים בקבוצות קטנות או במתכונת של "واحد על אחד ." (ONE ON ONE) הקורס ישלב גם חלק מעשי, כגון הכנה משותפת של יום עיון בפקולטה למדעי החברה. לאורך המחצית השנייה של הסמסטר, יקבלו הסטודנטיות/ים ליווי ותמיכה מסגל ההוראה להכנת החלק המעשי שיהווה חלק מהמטלה המסכמת . המפגש האישי בין סטודנטים/ות ערבים/ות ויהודים/ות במהלך הסמסטר ובמסגרת העבודה המשותפת ישמש אתר פורה לעיון סוציולוגי ואנתרופולוגי ביחסי רוב ומיעוט בישראל בזיקה לחומרי הקריאה והלימוד. تُعنى الدورة بالصلة بين حياة اليهود/يات والعرب/يات في إسرائيل وبين مواضيع عامة في علم الاجتماع السياسي وانعدام المساواة الاجتماعية وسياسات الحيز. ستعنى الدورة بقضايا مركزية التي تخصّ العلاقات في حيز جغرافي مشترك للمجموعتين القوميتين وبتحليل قضايا مفصلية بالنسبة لكل واحدة من المجموعات القومية على انفراد. ستطوّر الدورة أدوات لقراءة نقدية لنصوص ولظواهر اجتماعية حالية. تقوم الدورة على أساس محاضرات وجاهية وحوارات مبنية بين طلبة وطالبات عرب ويهود ستكون في جزء منها ضمن مجموعات صغيرة او بصيغة "واحد على واحد" (ONE ON ONE). سيشمل الكورس على قسم عملي، مثل تحضير مشترك ليوم دراسي في كلية العلوم الاجتماعية. سيتلقى الطلبة خلال النصف الثاني من الفصل مرافقة ودعم من طاقم الدورة لتحضير القسم العملي والذي سيكون بمثابة المهمة التلخيصية. ويكون اللقاء الشخصي بين الطلبة العرب واليهود خلال الدورة وفي اطار النشاط المشترك متسعا خصبا للتفكير السوسيولوجي والأنتروبولوجي في علاقات الأكثرية والأقلية في إسرائيل مع الربط بمواد القراءة والدراسة.
Course description
The course focuses on the relationship between the life experiences of Jews and Arabs in Israel and wider issues in political sociology, social inequality and the politics of space. We will discuss central issues pertaining to life in the geographical space shared by the two national groups, as well as social and cultural issues of each group independently. The course will enable students to develop tools for critical reading of texts and of contemporary social phenomena. The course has a unique structure, combining lectures with structured discussions in small groups or One on One. The course will also include a practical component, such as a collective planning of a day seminar in the Faculty of Social Sciences. In the second half of the semester students will receive guidance and support from the academic staff, toward the completion of the practical assignment, which will constitute part of the final assignment. The personal encounters between Arab and Jewish students throughout the semester and in the course of working on the assignment will provide a productive site for a sociological and anthropological consideration of majority-minority relationship in Israel, and in relation to the study materials.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3588-01 וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות
One on One: Other Life Experiences
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר חסאן שרף

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת