חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם
  Between Jews and Anthropologists  
1041-3581-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  ב'1000-1300419 נפתלישיעור ות ד"ר קרבאל-טובי מיכל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה נעסוק בחיבורים – אותם נגדיר כמורכבים ומתוחים - שבין אנתרופולוגיה ולימודי יהדות, ובין אנתרופולוגים ויהודים. "מה שבין" יהודים ואנתרופולוגים, כפי שמציעה הכותרת, תשמש מסגרת לדיון על ההיסטוריה של אנתרופולוגיה, על אתנוגרפיה יהודית כשדה מחקרי, ועל יהודיות ויהודים כקטגוריות שמעסיקות אנתרופולוגים. בשלושת העשורים האחרונים, לאחר שלאורך המאה ה-20 יחסם של אנתרופולוגיות ואנתרופולוגים למחקר על יהודים היה הססני ואפולוגטי, ניכר שינוי של ממש בעיסוק מחקרי זה, ותת-הקטגוריה של 'אתנוגרפיה יהודית' החלה להתגבש, לתבוע את עלבונה כמו גם את מקומה. הקורס יעסוק בהתפתחויות אלו וימקם אותן בתוך הקשר היסטורי, פוליטי ותיאורטי של הדיסציפלינה האנתרופולוגית ושל המחקר על יהודים. כך, למשל, נדון בהתפתחויות אלו ביחס למשבר הייצוג או למעבר לאנתרופולוגיה אורבאנית. במהלך הקורס נקרא טקסטים אתנוגרפיים של ועל יהודים, נצפה בסרטים אתנוגרפיים ותיעודיים על יהודים, ונעסוק בכוחן ובייחודן של פרספקטיבות אתנוגרפיות בניתוח חייהם של יהודים במקומות שונים בעולם. בתוך כך נעסוק בשאלות על גזע יהודי, נוסטלגיה וזיכרון, יהודים אולטרה-אורתודוכסיים, חוויות מיעוט ותפוצה, גוף יהודי, טקסים ועוד). חובות הקורס: נוכחות והשתתפות, קריאה שוטפת, רפרט ועבודה מסכמת.
Course description
The anthropology of Jews' as a disciplinary sub-field has been historically marginalized to the extent that the question of whether anthropology 'suffers from a Jewish problem' has been explicitly raised. Only in the last three decades we witnessed the emergence of a rich ethnographic engagement with Jewish life and the consolidation of an academic interest in Jews as ethnographic subjects. This course offers an historiographic reading of anthropology and its developments through the angle of 'the Jewish question', as well as a close exploration of the ethnographic perspectives on Jews, through both reading and watching Jewish ethnographies. Class requirements: active participation in class discussions, reading throughout the semester, referat and a term paper .
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-3581-01 יהודים, אנתרופולוגים ומה שביניהם
Between Jews and Anthropologists
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קרבאל-טובי מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת