חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ריבוד ואי שויון
  Stratification & Inequality  
1041-2607-01
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  א'0830-1100107 נפתלישיעור ות פרופ לוין אפשטיין נח
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
המושג ריבוד חברתי מתייחס לתהליכים המוסדיים המגדירים טובין מסוימים כבעלי ערך ומבוקשים, לכללים על פיהם מוקצים טובין אלה לתפקידים ולקטגוריות חברתיות שונות, ולתהליכי המוביליות המאפשרים מעבר בין התפקידים השונים בחברה. במסגרת השיעור נעסוק בתופעה של אי-שוויון חברתי וכלכלי ובמוסדות החברתיים המחוללים את ההתפלגות הלא-שוויונית של טובין. נבחן תיאוריות שונות המנסות להסביר את תופעת אי-השוויון ונכיר כלים לניתוח תופעת הריבוד. במהלך הקורס נדון בשסעים הריבודיים העיקריים בחברה הישראלית ובתהליך העמקת אי-השוויון בה.
Course description

The course covers the various traditions regarding stratification and inequality.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-2607-01 ריבוד ואי שויון
Stratification & Inequality
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ לוין אפשטיין נח

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת