חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לסוציולוגיה
  Introduction to Sociology  
1041-1102-06
מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
סמ'  א'1400-1600205 נפתליתרגיל גב' תיק שלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסוציולוגיה הנה תחום ידע העוסק בחקר החברה האנושית ובמיקומו של האדם בתוכה. הקורס יציג את היסודות התאורטיים והמתודולוגיים של החשיבה הסוציולוגית בת ימינו. הקורס יתחלק למספר חטיבות, בהן נציג את עקרונות החשיבה הסוציולוגית ונדון בסוגיות חברתיות עכשוויות ממגוון נקודות מבט תאורטיות.
Course description
Sociology is a field of knowledge that deals with the study of human society and the place of the individual within it. The course will present the theoretical and methodological foundations of contemporary sociological thinking. The course is divided into several sections, which will allow us to introduce the basic principles of sociological thinking and apply a range of theoretical viewpoints to the discussion of current social issues.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
1041-1102-06 מבוא לסוציולוגיה
Introduction to Sociology
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | גב' תיק שלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת