חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מושג הריבונות בפילוסופיה פוליטית
  Politics Without Sovereignty?  
1031-4483-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1200-1500505 נפתלישיעור ד"ר חוברס איל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
בשנים האחרונות הנסיבות ההיסטוריות - איחודה של אירופה, ההגירה הגלובלית חסרת התקדים, עלייתן של תנועות בינלאומיות חדשות וזרימת הון בינלאומית - הובילו תאורטקינים פוליטיים לאבחן את ירידת הריבונות של המדינה. בסמינר זה נחקור את מושג הריבונות: ההיסטוריה של המושג, מדוע עולים כעת ספיקות בנוגע ללגיטימיות של המושג, והאם ניתן לחשוב על פוליטיקה ללא מושג הריבונות. בחלק הראשון של הקורס נקרא טקסטים קלאסיים בנושא הריבונות מהמאה ה-17. בהמשך נחקור את המשבר הנוכחי של הריבונות ונבחן מאמצים עכשוויים לפתח תאוריות פוליטיות ללא מושג הריבונות.
Course description
In recent years, historical circumstances -- European integration, unprecedented levels of global migration, the rise of non-state actors, transnational capital flows -- have led political theorists to diagnose the waning of state sovereignty. In this seminar, we will explore the concept of sovereignty -- what it has historically meant, why its viability is currently in doubt, and whether it is possible (or advisable) to envision politics without sovereignty. In the course's first section, we will examine classic early modern formulations of sovereignty. In the following weeks, we will examine contemporary diagnoses of the waning of state sovereignty and contemporary projects to theorize politics without sovereignty.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת