חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אסטרטגיות של אלימות ומשא ומתן:דינאמיקות של סכסוכים תוך מדינתיים
  Strategies of Violence and Negotiations  
1031-4473-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1800-2100425 נפתליסמינר ד"ר הוניג ארתור-אור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
קורס זה יעסוק בעיקר בסכסוכים בין תנועות לאומיות ובעיקר בסכסוכים בין ממשלות כובשות לתנועות לשחרור לאומי (להבדיל מסכסוכים בין ממשלות וקבוצות אופוזיציה שאינם מתאפיינים בסכסוכים במחלוקת אתנית). לפיכך, נשים פחות דגש על. הקורס מחולק לשני חלקים: בחלקו הראשון נבחן את הספרות התיאורטית הנוגעת למקורות הסכסוכים, הגורמים לדרישות אתניות/לאומיות ולפרוץ אירועים אלימים, משך הסכסוכים ותפקיד ההתערבות הבינלאומית. בחלקו השני של הקורס נבחן את האינטראקציות האסטרטגיות בין הצדדים הניצים: הבחירה בין הטקטיקות השונות, המעבר מאסטרטגיות של מאבק מזוין למשא ומתן, הגורמים להצלחה או לכישלון של קמפיין טרור ו/או הלוחמה בו. אחד מכיווני המחקר הפוריים ביותר בספרות מנסה להבין כיצד הדינאמיקות הפנימיות בתוך כל צד ניצי משפיע על האינטראקציות האסטרטגיות ביניהן. אנו נבחן את היתרונות והחסרונות של גישה זו. בעוד שהדגש בקורס יהיה של תיאוריות רציונאליות, גישות אחרות (לדוגמה פסיכולוגיות) תיבחנה גם כן. נא לשים לב: הדגש בקורס הינו אמפירי – פוזיטיביסטי ולא נורמטיבי.
Course description
This course focuses on intrastate conflicts which are characterized by an ethnic rivalry. These are either conflicts between competing ethnic movements or between an occupying government and an insurgent national liberation movement. The course will generally not cover those intra-state conflicts between governments and opposition groups which are not defined by ethnic divisions. The course is divided into two parts. In its first part, we will examine the theoretical literature regarding: the sources of conflicts, the increase in nationalist demands, the outbreak of violence, the duration of conflicts and the roles of international intervention. In its second part we will examine the strategic interactions between the fighting sides: the choice between different tactics of violence, the shift between armed struggle and negotiations, and finally the causes for the success or failure of terror campaigns and different counter-terror policies. One of the most fruitful recent research avenues has been to examine how the internal dynamics within each side affect the strategic interactions between the parties. We will examine the advantages and disadvantages of this approach. While the course generally adopts the Rational Choice approach, we will draw upon other theoretical approach as well.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת