חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  יחסי המינים במחשבה המדינית: סוג ספרותי, מגדר ושלטון ייצוגי
  Gender & Political Philosophy:from Classical Greece to Locke  
1031-4341-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1200-1600314 נפתליסמינר פרופ קוצין מיכאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר נבחן את מקומן של הנשים במסורת הרפובליקנית, ואת תפקידה של הספרות בשעתוק התרבות הפוליטית. נדון ברומנים, בהצגות, ובבקורת ספרותית יחד עם מקורות השייכים למחשבה המדינית בתפיסתה המקובלת.
Course description
We will examine the place of women in the republican tradition, and the function of literature in the reproduction of political culture.
We will consider novels, plays, and literary criticism together with sources connected to the history of political thought in the usual sense.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-4341-01 יחסי המינים במחשבה המדינית: סוג ספרותי, מגדר ושלטון ייצוגי
Gender & Political Philosophy:from Classical Greece to Locke
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ קוצין מיכאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת