חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  למה לי פוליטיקה עכשיו?מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות
  Y Politics? Death, Freedom and the Pursuit of Meaning  
1031-3961-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1800-2000422 נפתליסמינר ד"ר אבולוף אוריאל
סמ'  ב'1800-2000422 נפתליסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מה מייחד ומאחד אותנו כבני אנוש? האם יש משמעות לחיים ולמוות? האם אנו חופשיים? שאלות אלה, שבעבר הנחו את המסע אחר חוכמה, נדחקו לשולי השיח האקדמי, בין השאר במדעי החברה, והמדינה. קורס זה מבקש לסייע בהשבת הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית לקדמת הבמה המדעית, ולבחון את הלימתה לפוליטיקה בת-זמננו. האתגר המונח לפתחנו כפול: ראשית, אנו מבקשים לרדת לעומקו של האקזיסטנציאליזם, להצטרף למסע האדם למציאת משמעות ביקום נטול-משמעות. אנו נבחן את המעלות והמגרעות של האקזיסטנציאליזם באמצעות טקסטים אקדמיים וספרותיים, כמו גם באמצעות קולנוע ומוסיקה. שנית, אנו מבקשים לברר האם האקזיסטנציאליזם יכול לתרום להבנה עשירה יותר של פוליטיקה, תוך התמקדות בפשר הקשר שבין לאומיות ואלימות, אימה ומוסר. האקזיסטנציאליזם, אולי יותר מכל פילוסופיה בת-זמננו, חותר להבנת הקיום האנושי בהקשרו החברתי-היסטורי. חילוקי הדעות העמוקים בין אנשי הזרם - כגון קהלת, קירקגור, ניטשה, דוסטויבסקי, קפקא, היידיגר, קאמי, סארטר, וארנדט - ממחישים לא רק את העושר האינטלקטואלי העצום של האקזיסטנציאליזם, אלא מחדדים גם את תרומתו האפשרית להבנת עולמם ומעשיהם של אנשים, יהיו אלה פעילי גרינפיס או לוחמי דאע"ש.

Course description
Once leading our quest for wisdom, such questions are rarely asked in contemporary academia. This course seeks to bring existentialism back to the fore, and examines how it resonates with modern politics. Our challenge is twofold. First, we aim to grasp existentialism, an age-old movement that probes the mortal human’s search for meaning in a meaningless universe. The course seeks to hone the lens of existentialism into a microscope to examine individual life, a telescope to observe social dynamics and a kaleidoscope to enrich our innermost insights. Second, we aim to probe the relevance of existentialism to politics, focusing on the interplay of nationalism and violence, mortality and morality. While existentialism figures very little in political science, the concerns of existentialism are also its key assets in the study of politics. Attentive to changes in our socio-political world, existentialism reveals human as mortal and moral agents, free to choose their political path. That existentialism writ-large became the common ground for such a diverse group of thinkers as Arendt, Buber, Camus, Dostoevsky, Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche and Sartre, both attests to its vitality and to its potential relevance to many, perhaps most, people and their politics. Unlike many contemporary philosophies, it is not necessarily western or liberal. It can speak to both Greenpeace supporters and ISIS activists. Finally, existentialist art, especially literature, makes it more accessible to social actors beyond the confines of seminars in philosophy. It directly addresses—and challenges—this world.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3961-01 למה לי פוליטיקה עכשיו?מוות, חופש והחיפוש אחר משמעות
Y Politics? Death, Freedom and the Pursuit of Meaning
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר אבולוף אוריאל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת