חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אסטרטגיית ההרתעה ביחב"ל: מהמלחמה הקרה ועד המלחמה בטרור
  Deterrence & International Relations: From the Cold War  
1031-3951-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1200-1400422 נפתליסמינר ד"ר לופוביץ אמיר
סמ'  א'1000-1200422 נפתליסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
ספרות ההרתעה והדיון באסטרטגיות ההרתעה משקפים במידה רבה התפתחויות משמעותיות שהתרחשו בעולם בחצי המאה האחרונה. כך מחד ההרתעה קשורה קשר הדוק לעימותים שהתחוללו בזירה הבין-לאומית, החל מפרוץ המלחמה הקרה (ופיתוח הנשק הגרעיני), דרך העימותים שליוו אותה, ועד לאתגרים כמו הטרור הבין-לאומי, מדינות סוררות, סכסוכים אתניים וכן ההתמודדות עם האתגרים של לוחמת מידע. מנגד התפתחות ספרות ההרתעה גם משקפת שינויים והתפתחויות תיאורטיות בתחום היחסים הבין לאומיים בכלל ובתיאוריות בנושאי ביטחון בפרט. כך, הקורס שישלב בין הסוגיות האמפיריות והתיאורטיות הללו יאפשר להבין טוב יותר לא רק את מהותה של אסטרטגיית ההרתעה בהקשרים השונים בה היא מופעלת, אלא גם כיצד אירועים ותהליכים בין-לאומיים שונים משפיעים על התפתחויות תיאורטיות. בנוסף, הקורס יאפשר להתמודד עם מספר שאלות מסקרנות הנוגעות לאסטרטגיית ההרתעה, להתפתחותה ולתנאים הדרושים להפעלה מוצלחת שלה. כך למשל, הקורס יבחן את השאלה האם אסטרטגיית ההרתעה היא אסטרטגיה מובנת מאליה לשחקנים שונים, או שמא הצלחתה תלויה בתהליכי למידה, ואינה אפשרית ליישום באופן אוטומטי בין שחקנים מתרבויות שונות.
Course description
The advance of deterrence theory in the last half century has been remarkable and was shaped by the major events that took place in international politics. By integrating theoretical and empirical issues, the course aims to discuss the way in which the strategy of deterrence was developed and the way it was practiced in different regions of the world and vis-à-vis different kinds of threats. More specifically, the course discusses the implementation of the strategy of deterrence from the nuclear threats of the Cold War, through conventional deterrence, to dealings with 'new' threats that are receiving more attention nowadays, such as deterring rogue states, terrorists, eruption of violent ethnic conflicts and information warfare.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3951-01 אסטרטגיית ההרתעה ביחב"ל: מהמלחמה הקרה ועד המלחמה בטרור
Deterrence & International Relations: From the Cold War
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר לופוביץ אמיר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת