חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש:עבר והווה
  Fascism, National Socialism and New-Right  
1031-3923-02
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1200-1600203 נפתליסמינר פרופ שפקטורובסקי אלברטו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר מתמקד בהתפתחות של האידיאולוגיה הפאשיסטית והנאציונל-סוציאליסטית בתחילת המאה העשרים. מטרת הסמינר היא לבחון את השונה והמשותף בין הפאשיזם לנאציזם, תוך כדי ניתוח של השורשים האינטלקטואלים המשותפים לשניהם – כמו כן נתמקד בהבדלים התאורטיים בין פאשיזם ונאציזם בצד אחד והמישטרים האוטוריטרים השמרנים שצמחו בין שתי מלחמות העולם באירופה. הסמינר יעסוק הן ברמה הפוליטית והן ברמה התאורטית והאידיאולוגית.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3923-02 פאשיזם, נציונאל-סוציאליזם וימין חדש:עבר והווה
Fascism, National Socialism and New-Right
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ שפקטורובסקי אלברטו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת