חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  סוגיות במשפט ופוליטיקה
  Issues in Law and Politics  
1031-3863-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1200-1400419 נפתליפרוסמינר ד"ר פוסטובסקי-לרנר חנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מה תפקידו של בית המשפט בחברה דמוקרטית? האם מן הראוי ששופטים יכריעו בסוגיות שנחשבות פוליטיות ומהם הגבולות של הביקורת השיפוטית? עד כמה יכולה המערכת הפוליטית להשפיע על מבנה בית המשפט, למשל באמצעות מינוי שופטי בית המשפט העליון? ישראל איננה המדינה היחידה המתמודדת עם שאלות סבוכות אלו. בעשורים האחרונים אנו עדים להתעצמות תהליכי "משפטיזציה" של הפוליטיקה ברחבי העולם. הקורס יבחן מספר סוגיות מפתח בקשר שבין משפט ופוליטיקה באמצעות סקירה של הספרות התיאורטית בנושא וכן באמצעות ניתוח מקרי מבחן מישראל וממדינות נוספות בעולם.
Course description
What is the role of the supreme court in democratic systems? To what extent should judges decide on issues that may be considered political and what are the limits of judicial review? Should politicians influence the design of the court, for example by nominating justices to the supreme court? Israel is not the only country currently dealing with these complex questions. The past decades have witnessed an increasing judicialization of politics around the world. The course will examine key issues in the relations between law and politics by reviewing recently published theoretical literature on the topic and by analyzing case-studies from Israel and abroad.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3863-01 סוגיות במשפט ופוליטיקה
Issues in Law and Politics
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר פוסטובסקי-לרנר חנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת