חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דעת קהל, סקרים ופוליטיקה
  Public Opinion, Polls and Politics  
1031-3862-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1600-1800422 נפתליפרוסמינר פרופ שמיר מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הפרוסמינר עוסק בדעת קהל סקרים ופוליטיקה. נתמקד בדעת קהל ומקומה בפוליטיקה הדמוקרטית, בסקרים ככלי מדידה מרכזי של דעת קהל, ובשימוש שעושים בהם מקבלי החלטות בדמוקרטיות עכשוויות. נדון בתוקף של מכשיר מדידה זה, על יתרונותיו וחסרונותיו, וכן הצלחותיו וכישלונותיו בתחזיות בחירות. במסגרת הפרוסמינר יתכננו התלמידים מחקר אמפירי בתחום דעת הקהל, על בסיס נתונים קיימים או איסוף נתונים מקוריים משלהם. המחקר המתוכנן יוצג וידון בכיתה, ויוגש בסוף הסמסטר כהצעת מחקר.
Course description
The pro-seminar examines public opinion, polls and politics. We will focus on public opinion and its role in democratic politics, on polls as the major tool to measure public opinion, and on the use of public opinion polls by policy makers. We will discuss the validity of this measurement tool, on its advantages and disadvantages, and its success and failure in election prediction, We will study the factors that mold public opinion, public opinion change, and the mutual relationships between public opinion, media and politics. As part of the course the students will plan an empirical study of public opinion. The study will be presented and discussed in class. The final paper due at the end of the semester will be a research proposal based on this work.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3862-01 דעת קהל, סקרים ופוליטיקה
Public Opinion, Polls and Politics
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | פרופ שמיר מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת