חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שפה ופוליטיקה
  Language and Politics  
1031-3852-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1600-1800425 נפתליפרוסמינר ד"ר חוברס איל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הסמינר בוחן את היחס בין שפה לפוליטיקה בכלל, ובהקשר הציוני והישראלי בפרט. בחלק הראשון של הסמינר נלמד תיאוריות שונות של רטוריקה, נבחן נאומים ידועים ומכוננים בהיסטוריה הכללית, וננתח את משמעותם הפוליטית בהקשר בו נאמרו. בחלק השני של הסמינר נתרכז במעמד השפה בציונות. נבחן את האופן בו התפתחה העברית בהקשר הציבורי ומתוך זיקה למדינה, ננתח נאומים מרכזיים בתולדות מדינת ישראל, וננסה להבין את מקומה של השפה בחיים הפוליטיים בישראל.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת