חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דת ומדינה
  Religion and State  
1031-3842-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'0800-1200419 נפתליסמינר ד"ר פוסטובסקי-לרנר חנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
התעוררותם של מתחים בעלי אופי דתי הן ברמה הבינלאומית (המאבק של "המערב" נגד "האיסלם" למשל) והן ברמה הלאומית (מהגרים מוסלמים באירופה, פולמוס הרעלה בצרפת ותורכיה, שאלת חינוך דתי בספרד ובגרמניה) – עוררו מחדש את שאלת היחס שבין מסורות דתיות לבין מוסדות המדינה המודרנית. כיצד אמורות דמוקרטיות מודרניות להתמודד עם תביעות דתיות? הקורס יעסוק בשאלה זו בהבטים תיאורטיים והשוואתיים ויבחן את ההבדלים בין תפיסות שונות של חילוניות. במהלך הקורס ננתח את ההסדרים המפרידים או קושרים בין דת ומדינה בדמוקרטיות הנחשבות חילוניות, ביניהן ארה"ב, צרפת, והודו, וכן במדינות בהן ההסדרים של דת ומדינה מתנגשים עם עקרונות דמוקרטים, כמו למשל במקרה של תורכיה, אינדונזיה וישראל.
Course description
The rise of religious tensions on an international level (the conflict between the “West” against “Islam” for example) and on the national level the immigration of Muslims to Europe, the debate over the headscarf in France and Turkey, the question of religious education in Spain and Germany) spurred the return of the question: what is the relationship between religious traditions and institutions of the modern state.  The course will examine this question through its theoretical and comparative aspects and will analyze the different approaches towards secularism. The course will analyze the arrangements which separate or connect religion and state in democracies that are considered secular, including the United States, France, India and England. The  course will also examine states in which arrangements of religion and state conflict with principles of democracy, including Turkey, Indonesia and Israel.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3842-01 דת ומדינה
Religion and State
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר פוסטובסקי-לרנר חנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת