חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפוליטיקה של הכלכלה: סוגיות עכשוויות
  The Politics of the Economy: Contemporary issues  
1031-3797-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'0900-1200208 נפתלישיעור ד"ר מנדלקרן רונן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
הקורס מנתח סוגיות בולטות בכלכלה הפוליטית בת-זמננו. הנושאים בהם הקורס עוסק כוללים: מודלים של קפיטליזם בעולם גלובלי; גורמיו ותוצאותיו של המשבר הכלכלי הגלובלי (2008); מדיניות מקרו-כלכלית ואתגריה; התגברות אי-השוויון הכלכלי; "התכווצות" מדינת הרווחה; עלייתה של "כלכלת שיתוף". הקורס מתמקד באופן שבו המפגש בין אינטרסים, מוסדות ורעיונות מעצב את העולם הכלכלי-פוליטי בו אנו פועלים.
Course description
This course analyzes central issues in contemporary political economy. Topics include: models of capitalism in a globalized world; the causes and consequences of the 2008 global economic crisis; challenges of macroeconomic policymaking; growing economic inequality; welfare state "retrenchment"; the rise of "the sharing economy." The course focuses on how interests, institutions and ideas shape our political-economic world.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3797-01 הפוליטיקה של הכלכלה: סוגיות עכשוויות
The Politics of the Economy: Contemporary issues
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר מנדלקרן רונן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת