חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט
  The Politics and Diplomacy of Sports  
1031-3795-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1600-1900103 נפתלישיעור מר פדלון תומר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

במאי 2015 הרשות הפלסטינית ניסתה להניע מהלך בו תושעה ישראל מארגון הכדורגל הבינלאומי (פיפ"א) בשל "היחס הישראלי לכדורגלנים פלסטינים". ישראל הרשמית הגיבה כי מדובר במהלך פוליטי ואסור לערב פוליטיקה עם ספורט. אולם, ההיסטוריה של הספורט המקצועני מראה כיצד רבים ראו את הספורט ככלי למינוף פוליטי. הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט ועומק הקשר ביניהם הינה תופעה שרק הולכת ומתגברת לאורך השנים. חרם על משחקים אולימפיים, מימון אגודות ספורט ותקצוב לאצטדיונים לקידום פוליטי, דיפלומטיית פינג-פונג והספורט כמרכיב באינטגרציה של מהגרים הינם חלק מהסוגיות המרכזיות בשנים האחרונות שמראות כיצד למרות הרצון להשאיר את הספורט כספרה נפרדת וטהורה, קשה לנתק אותו מעולם התוכן הפוליטי. הקורס יעסוק באותו קשר הן ברמה התיאורטית והן ברמה האמפירית דרך מקרי עבר רבים שימחישו את הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט.
https://youtu.be/89GhRXT9J_I

Course description
On May 2015 the Palestinian Authority attempted to have Israeli football suspended from the international federation of football association (FIFA). The reason for this move was, "the Israeli treatment of Palestinian footballers". The Israeli response was that this is a political issue and one must not mix politics and sports. The story, however, is a bit more complicated and the history of professional sports shows how many have used sports as a political tool. The politics and diplomacy of sports and the profound relationship between them, is a phenomenon that has been getting stronger over the years. From boycotting the Olympic Games, through sponsoring sports clubs and stadiums in order to promote political agenda, ‘Ping-Pong diplomacy’ and sports as an important factor in the integration of immigrants, are only a few examples which show how impossible it is to see sports as a distinct sphere. It also shows how difficult it is to separate sports from our political lexicon. This course will examine these issues in terms of theory and practice. During the course we will use theories from political science and international studies, and through different case studies we will examine the connection between politics, diplomacy and sports.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3795-01 הפוליטיקה והדיפלומטיה של הספורט
The Politics and Diplomacy of Sports
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | מר פדלון תומר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת