חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כתיבת חוקות
  Constitution Making  
1031-3790-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1000-1400425 נפתליסמינר ד"ר פוסטובסקי-לרנר חנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קרוב למאתיים חוקות כתובות קיימות כיום בעולם, כמחציתן נכתבו ברבע המאה האחרונה. מה ניתן ללמוד מהנסיון העולמי, כמו גם מזה הישראלי, על הקשר שבין כתיבת חוקה לבין כינונה של מסגרת מדינית חדשה? כיצד מאומצות חוקות ומי משתתף בכתיבתן? האם ניסוחה של חוקה מחייב הסכמה לאומית רחבה בדבר ערכי היסוד אותם היא אמורה לגלם? אלו השאלות המרכזיות עמן יבקש הסמינר להתמודד. לצד דיון תיאורטי בנושא, יתמקד הסמינר בניתוח מהלכים הסטורים ועכשווים של כתיבת חוקות בישראל ובעולם, החל מהמאה ה- 18 ועד היום.
Course description

There are close to 200 written constitutions in the world today, half of which were written in the past quarter century. What can be learned from the world-wide experience as well as the Israeli experience, of the connection between the production of a constitution and the establishment of a new political framework? How are constitutions adopted and who participates in writing them? Does the wording of a constitution require a wide national consensus on the fundamental values which it is supposed to embody? These are the central questions the seminar will raise. In addition to a theoretical analysis on the subject, the seminar will focus on historical and current processes of constitution writing in Israel and the rest of the world, starting from the 18th century until today.

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3790-01 כתיבת חוקות
Constitution Making
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר פוסטובסקי-לרנר חנה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת