חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  התנהגות פוליטית בישראל
  Israeli Political Behavior  
1031-3100-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1200-1400001 נפתלישיעור ד"ר מנדלקרן רונן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק באיפיון, ניתוח והסבר של דפוסי ההתנהגות הפוליטית בקרב קבוצות חברתיות שונות ובקרב שחקנים פוליטיים שונים בישראל. הקורס מתמקד באופן שבו משתנים מרכזיים בספרות ההתנהגות הפוליטית, בכללם משתנים סוציולוגיים, אידיאולוגיים ומוסדיים, מסבירים התנהגות פוליטית בישראל בהווה  ואת התפתחותה לאורך זמן.

Course description

The course deals with characterization, analysis and explanation of political behavior patterns among different social groups and political actors in Israel. The course focuses on how chief variables in the political behavior literature (among them sociological, ideological and institutional variables) explain contemporary political behavior in Israel and its evolution overtime.

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3100-01 התנהגות פוליטית בישראל
Israeli Political Behavior
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר מנדלקרן רונן

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת