חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  פוליטיקה השוואתית
  Introduction to Comparative Politics  
1031-2106-02
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'0900-1000105 נפתליתרגיל גב' לנציאנו הדס
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
קורס יסוד במדע המדינה שמטרתו להקנות לתלמידים מושגי יסוד לדיון באופיין של מערכות פוליטיות ובתפיסות שונות של הקשר שבין מדינה וחברה. הקורס יעסוק בניתוח השוואתי של משטרים פוליטיים ובגורמים להתפתחותם, בסוגיות של לאומיות, אתניות, וסכסוכים פנים-מדינתיים, בשאלות של דמוקרטיה ואזרחות, ובאתגרים החדשים שמציבה הגלובליזציה למדינה.
Course description
THIS COURSE IS DESIGNED TO ACQUAINT THE STUDENT WITH THE THEORIES, RESEARCH QUESTIONS AND CONCEPTS THAT ARE CENTRAL TO THE FIELD OF COMPARATIVE POLITICS.
THE COURSE WILL FOCUS ON THE PHENOMENON OF THE MODERN STATE, WILL EXAMINETHE DIFFERENCES BETWEEN STATES, THE HISTORICAL CHANGES THAT STATES HAVE GONE THROUGH, AND DIFFERENT EXPLANATIONS FOR THOSE TRANSFORMATIONS. THE FIRST PART OF THE COURSE WILL ENGAGE THE ISSUE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND THE QUESTION WHY HAVE SOME STATES BECOME MORE SUCCESSFUL THAN OTHERS. THE SECOND PART WILL FOCUS ON THE ISSUE OF DEMOCRACY AND ITS PREREQUISITES. IN THE THIRD PART, WE WILL ANALYZE THE CHANGING BOUNDARIES OF THE STATE AS REFLECTED IN ISSUES SUCH AS SOVEREIGNTY, CITIZENSHIP AND THE ECONOMY.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-2106-02 פוליטיקה השוואתית
Introduction to Comparative Politics
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | גב' לנציאנו הדס

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת