חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הדרכה בכתיבה מדעית
  Scientific Writing Instruction  
1031-1111-07
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1400-1600204 נפתליתרגיל מר פדלון תומר
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר
תכליתו של הקורס היא הקניית כלים תאורטיים ומעשיים לכתיבת עבודה אקדמית. בקורס חמישה מפגשים, בארבעת המפגשים הראשונים שאורכם שעתיים יעסוק הקורס בכתיבה ברמה התאורטית. בשלב זה יכירו התלמידים את עקרונות הכתיבה האקדמית. מאפייניה ביחס לצורות כתיבה אחרות וכללים לכתיבת טיעון אקדמי מבחינה לוגית. המפגש החמישי שאורכו שעה יהיה מפגש סיכום.
Course description
The purpose of the course is to introduce theoretical and practical tools that are necessary for writing an academic paper.
The course is made up of 5 meetings which are divided into four two hour lessons and a fifth concluding one hour lesson.
During the course the students will become familiar with the basic principles of academic writing; with how academic writing differs from other forms of writing; and with the way arguments are presented and developed in the social sciences.
With an aim at assisting the students in their first year, a short assignment will let students practice what they have studied.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-1111-07 הדרכה בכתיבה מדעית
Scientific Writing Instruction
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר פדלון תומר

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת