חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אופציות ושווקים פיננסיים
  Options and Financial Markets  
1011-3509-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1200-1400010 ביה"ס לכלכלהשיעור ות מר בן יהודה שלומי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: זכאות במיקרו כלכלה ב' שימוש בנכסים נגזרים נעשה עוד בימי קדם, לצורך גידור סיכונים. עם התפתחות שווקי ההון בעולם בכלל ובישראל בפרט, מסחר רב מתבצע בנכסים נגזרים (כגון אופציות וחוזים עתידיים). השימוש בנגזרים זכה לתמיכה מחד (הגדלת נזילות ומסחר,יעילות שווקים) ולהתנגדות עזה מאידך, בשל המינוף הגבוה הטמון בהם (טענות למניפולציות על מחירי נכסים סחורות ומזון, העצמת המשבר הפיננסי ב 2008). קורס זה יתאר את המאפיינים הייחודיים של האופציות, ויסקור מודלים מרכזיים להערכת שווי אופציות, תוך הדגשת השימושים המעשיים באופציות בעולם ובישראל לרבות גידור סיכונים, ובזיקה לנכסי השקעה נוספים הקיימים בשווקים הפיננסיים. בחלק הראשון נבין את המאפיינים הבסיסיים של האופציות. בחלק השני נראה באמצעות מודל בינומי מה מניע את מחירי האופציות. בחלק השלישי נעסוק במודל המרכזי שנמצא בשימוש לתמחור אופציות אשר זיכה את מפתחיו לפרס נובל, מודל בלאק ושולס, תוך כדי יישום בשוק ההון הישראלי. בחלק הרביעי נסקור נכסים פיננסיים נוספים ומאפייני הסיכון בהם.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3509-01 אופציות ושווקים פיננסיים
Options and Financial Markets
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | מר בן יהודה שלומי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת