חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית
  Antitrust & Economic Regulation  
1011-3474-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1600-1800001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות ד"ר שלם רועי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א' ו-ב', זכאות במיקרו כלכלה ג' תכני הקורס: מבוא לרגולציה מיקרו כלכלית והגדרת שוק (תפקידי הרגולציה, תפקידי רשות ההגבלים העסקיים, הגדרת שוק). מיזוגים אופקיים קייסים של הגדרת שוק פיקוח מחירים - תיאוריה (עקרונות, בעיות אופייניות, פיקוח מחירים בישראל, דוח סוארי, הקצאת עלויות, פיקוח על מונופול עם עלויות קבועות, מחירי רמזי) קייסים של פיקוח מחירים (במסגרת זו גם - The Averch-Johnson Effect, היטל היצף, פיקוח על חלק מהפירמות בשוק) יחסים אנכיים (שוליים כפולים, הכתבת מחיר לצרכן או כמות ותעריף שני חלקים, חלוקת סיכונים, Moral hazard, בעיית הרוכב החופשי הסדרה בשוק התקשורת תכנון שווקים ועיצוב מנגנונים (מנגנון השידוכים של Shapley Gale, אינפורמציה אסימטרית ומכרזים) גז טבעי ורגולציה פיננסית (ועדת ששינסקי, הסדר כובל לויתן, הערכות שווי)
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3474-01 הגבלים עסקיים ורגולציה כלכלית
Antitrust & Economic Regulation
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר שלם רועי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת