חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  שווקי המט"ח והשפעתם על המשק
  International Finance  
1011-3405-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1800-2000001 ביה"ס לכלכלהשיעור ות ד"ר מופקדי טל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א' וזכאות במאקרו כלכלה ב' התנהלות העסקית בעולם הגלובאלי מחייבת הבה של שווקים, מוסדות ומכשירים פיננסיים בינלאומיים. בקורס זה נלמד את הנושאים הבאים: שוק המט"ח הבינלאומי, כיצד נקבעים שערי חליפין ושערי ריביות, חיזוי שערי חליפין, האינטראקציה בין מדיניות מוניטרית ושע"ח, כיצד נגרמים משברי מטבע , וכיצד מנהלים סיכונים בינלאומיים.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3405-01 שווקי המט"ח והשפעתם על המשק
International Finance
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר מופקדי טל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת