חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  בנקאות בישראל - תאוריה ויישום
  Introduction to Banking  
1011-3321-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'0800-1000010 ביה"ס לכלכלהשיעור ות ד"ר בנימיני יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: זכאות במיקרו כלכלה ב', זכאות במאקרו כלכלה א' הקורס יעסוק בנושאים נבחרים בבנקאות כמו מבנה מערכת הבנקאות בישראל. ניהול סיכונים בנקאיים ויישומם במערכת בארץ, מדדי הלימות הון, ומגמות בבנקאות בארץ ובחו"ל.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3321-01 בנקאות בישראל - תאוריה ויישום
Introduction to Banking
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר בנימיני יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת