חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  כלכלה מוניטרית בישראל
  Monetary Economics in Israel  
1011-3303-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1300-1500010 ביה"ס לכלכלהשיעור ות פרופ ליידרמן ליאונרדו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: ציון עובר במאקרו כלכלה א'+ב', מיקרו כלכלה א'+ב' ומבוא לאקונומטריקה הקורס יתמקד בנושאים המוניטרים הבינלאומיים שיש להם תפקיד מרכזי בכלכלת ישראל, כגון: קביעת שער החליפין של השקל, תנועות הון בינלאומיות, פערי הריבית מול חו"ל, קביעת שער החליפין הריאלי, וכדומה. כמו כן, נדון בניהול המדיניות המוניטרית של בנק ישראל תחת משטרי שער חליפין שונים: שער חליפין קבוע, רצועת ניוד, ושער חליפין נייד, תשומת לב מיוחדת תינתן למשטר הנוכחי של יעד אינפלציה ולהתערבות של בנק ישראל בשוק מט"ח. הניתוח יתבסס על מודלים אנליטים שיוצגו בקורס וכן על עדויות אמפיריות מהארץ ומהעולם. התלמידים יידרשו לקרוא רשימה בביליוגרפית אשר חלקה בעברית והחלק הנותר באנגלית.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3303-01 כלכלה מוניטרית בישראל
Monetary Economics in Israel
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ ליידרמן ליאונרדו

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת