חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ארגון תעשייתי, פיקוח והגבלים עסקיים
  Industrial Organization and Regulation  
1011-3221-01
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1100-1400012 ביה"ס לכלכלהשיעור ות פרופ גנדל ניל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: ציון עובר במיקרו כלכלה א'+ב' וזכאות במיקרו כלכלה ג' הקורס הוא בעיקרו שילוב של תיאוריית ארגון תעשייתי ותצפיות על מבנה הפירמה, שווקים, והתנהגות פירמות שאינן מתחרות. המודלים הבסיסיים כוללים תחרות כמויות, תחרות מחירים ומודלים של מניעת כניסה. הקורס יספק מבוא לפיקוח והגבלים ויכסה מחקרים ממוקדים בשטחים אלה.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-3221-01 ארגון תעשייתי, פיקוח והגבלים עסקיים
Industrial Organization and Regulation
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | פרופ גנדל ניל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת