חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לאקונומטריקה
  Introduction to Econometrics  
1011-2106-10
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1630-1800012 ביה"ס לכלכלהשיעור ד"ר גוטליבובסקי חמי
סמ'  ב'1200-1400012 ביה"ס לכלכלהשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר

קורס זה עוסק בנושאים הבאים: (1) מושגי יסוד בסטטיסטיקה; (2) רגרסיה של משתנה יחיד (S.R.M) (3) רגרסיה מרובה (M.R.M); (4) מבחני השערות וחיזוי (Hypothesis Testing and Forecasting); (5) שחרור ההנחות הקלאסיות: (א) מתאם סדרתי (Serial Correlation). (ב) שונות משתנה (Heteroscedasticity); (6) משתני עזר ומשוואות סימולטניות (Instrumental Variables); (7) בחירה: משתנים בדידים וסלקציה (Binary choice model and Heckman's selection model).

סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2106-10 מבוא לאקונומטריקה
Introduction to Econometrics
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר גוטליבובסקי חמי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת