חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לאקונומטריקה
  Introduction to Econometrics  
1011-2106-08
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1000-1200011 ביה"ס לכלכלהתרגיל מר רובינשטיין אלון יהושוע
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה עוסק בנושאים הבאים: (1) מושגי יסוד בסטטיסטיקה; (2) רגרסיה של משתנה יחיד (S.R.M) (3) רגרסיה מרובה (M.R.M); (4) מבחני השערות וחיזוי (Hypothesis Testing and Forecasting); (5) שחרור ההנחות הקלאסיות: (א) מתאם סדרתי (Serial Correlation). (ב) שונות משתנה (Heteroscedasticity); (6) משתני עזר ומשוואות סימולטניות (Instrumental Variables); (7) בחירה: משתנים בדידים וסלקציה (Binary choice model and Heckman's selection model).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת