חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מאקרו כלכלה ב'
  Macro Economics-b  
1011-2105-06
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1800-2000011 ביה"ס לכלכלהתרגיל מר פרלין אנדרי
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
קורס זה עוסק בנושאים הבאים: (1) משק כלכלי פתוח: מאזן התשלומים (החשבון השוטף, החשבון הפיננסי), מערכות שער חליפין, שערי חליפין נומינלים וריאלים, שיווי משקל בשוק המוצרים, עקומת ה IS, שיווי משקל בשוק הכסף ועקומת ה LM, דיון בנושאים כגון משברי מטבע וה Eurozone, חסכון והשקעה; (2) שיווי משקל מאקרו כלכלי: שיווי משקל בטווח הקצר; שיווי משקל בטווח הארוך; צמיחה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת