חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  אוטופיה כמתודולוגיית חשיבה ותכנון
  Utopia as a Planning and Thinking Methodology  
0881-6005-01
אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
סמ'  ב'1000-1400104 יד אבנרסמינר ד"ר חתוקה רויטל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הקורס דן באוטופיה ככלי מרכזי בחיפוש רעיוני ותכנוני אחרי אלטרנטיבות מרחביות למציאות הנוכחית של "השוק החופשי". הנחת היסוד של הקורס היא כי ההשתקה של השיח האוטופי והיעלמותו מחלישה את עמודי היסוד של העשייה התכנונית/אדריכלית ככלי מרכזי היכול לאתגר מציאות קיימת ולחולל שינוי חברתי ותודעתי. במילים אחרות, למרות ההתנגדות והביקורת לשיח האוטופי עדיין יש בו צורך כמורה דרך בהתכוונויות לשינוי.

Course description
The course discusses utopia as a central tool in visioning places and cities in architecture and planning. It discusses the power of the imagined and the utopian as a method that challenges existing reality and generates a new social awareness. The sections of the course includes: 1. Utopian perspectives: Marxists, architectural/planning, feminist, post-structural; 2. Utopia in planning and architecture; 4. Debating utopia: critical perspectives?5. Utopia as a methodology in thinking and visioning practice; 3. Utopian planning in Israel.
סילבוס מפורט

אמנויות | ביה"ס לאדריכלות
0881-6005-01 אוטופיה כמתודולוגיית חשיבה ותכנון
Utopia as a Planning and Thinking Methodology
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר חתוקה רויטל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת