חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס
  The History of Western Art From the Dawn of History to the Renaissance  
0861-1589-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  א'1000-1200206אמכסיקושיעור ד"ר שטרן אפרת
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תולדות האמנות המערבית משחר ההסטוריה ועד הרנסנס
The Evolution Of Western Art From The Dawn Of History To The Renaissance
קורס מס' 861.158901
סימסטר א' תשע"ז, 2 ש"ס, יום ד' 10:00 – 12:00
 
שם המרצה: ד"ר אפרת שטרן
טלפון: 089230297 \ 0544604322
דואר אלקטרוני: sternefr@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תאום מראש
 
הקורס יסקור את האבולוציה של האמנות משחר ההסטוריה ועד הרנסנס, תוך התמקדות ביצירותיהם של גדולי היוצרים.
Course description
The course will survey the evolution of art from the dawn of history to the Renaissance, focusing on the works of the Great Masters.
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-1589-01 האמנות המערבית משחר ההיסטוריה ועד הרנסנס
The History of Western Art From the Dawn of History to the Renaissance
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר שטרן אפרת

סילבוס מפורט/דף מידע
 
תולדות האמנות המערבית משחר ההסטוריה ועד הרנסנס
The Evolution Of Western Art From The Dawn Of History To The Renaissance
קורס מס' 861.158901
סימסטר א' תשע"ז, 2 ש"ס, יום ד' 10:00 – 12:00
 
שם המרצה: ד"ר אפרת שטרן
טלפון: 089230297 \ 0544604322
דואר אלקטרוני: sternefr@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תאום מראש
 
הקורס יסקור את האבולוציה של האמנות משחר ההסטוריה ועד הרנסנס, תוך התמקדות ביצירותיהם של גדולי היוצרים.
 
 
The course will survey the evolution of art from the dawn of history to the Renaissance, focusing on the works of the Great Masters.
נושאי קורס א':
 
האמנות במצרים הקדומה
האמנות בתרבויות יוון ורומא
אמנות ימי הביניים
אמנות הרנסנס
 
דרישות הקורס: נוכחות, בחינת סיכום
 
 
מרכיבי הציון הסופי: 100% בחינה מסכמת
 
 
קריאת חובה
 
הומרוס \ אודיסיאה (פרקים נבחרים)
אובידיוס \ מטמורפוזות (פרקים נבחרים)
אייסכילוס \ פרומתיאוס הכבול
וירגיליוס \ אניאס (פרקים נבחרים)
הברית החדשה (פרקים נבחרים)
אראסמוס \ שבחי הכסילות (פרקים נבחרים)
פיקו דלה מירנדולה \ על כבוד האדם
 

אוניברסיטת ת