חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מגדר בטלוויזיה: השוואה בין תרבותית
  Gender Tv : Cross-Cultural Comparison  
0851-9863-01
אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
סמ'  א'1400-1800213 מכסיקוסמינר ד"ר טלמון בהם מרים
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

זהו סמינר לתואר שני בלימודי טלוויזיה המציע קריאה בתיאוריה , בחינה של גישות יסוד והתמודדות פרשנית טקסטואלית עם ייצוגים של מגדר, בזיקה לאתניות, מעמד, גזע ולאומיות, בטלוויזיה בארה"ב ובישראל. הקורס מציע גישה היסטורית וגישה השוואתית בין-תרבותית לייצוגי מגדר בטלוויזיה ישראלית ואמריקנית משנות החמישים לשנות האלפיים. במסגרת הקורס נקרא מחקרים קנוניים מייצגים העוסקים בייצוגים של מגדר, אתניות, גזע, מעמד חברתי, ולאומיות בטלוויזיה האמריקנית, ונבחן את אופני יישומן של ההמשגות התיאורטיות, שיטות הניתוח והפרשנויות בהקשר האמריקני הרב תרבותי להקשר הטלוויזיוני הישראלי הרב-תרבותי. נבחן הבניות של מגדר בסוגות ותכניות טלוויזיה שונות (סיטקום, דרמה, תכניות אירוח, טלוויזיית מציאות, שעשועונים, סוגות היברידיות של הומור וסאטירה, פרסומות) מתקופות שונות בהקשר השוואתי של תרבות הטלוויזיה האמריקנית לעומת זו הישראלית. ייצוגי מגדר, בזיקה לאתניות, גזע, מעמד חברתי, ולאום בסוגות הטלוויזיה השונות, ובהקשרים התרבותיים המושווים- האמריקני והישראלי, ייבחנו בהקשר התרבותי והאידיאולוגי בזיקה לתהליכים חברתיים ופוליטיקת הזהויות בארה"ב ובישראל, וזאת בהקשרים תרבותיים היסטוריים מורכבים ומתפתחים. ההשוואה הבין-תרבותית מאפשרת להעמיד את התיאוריה במבחן הפרשנות התרבותית ולבחון כיצד יישומה של תיאוריה שגובשה בהקשר תרבותי מסוים [אמריקני] להקשר תרבותי אחר [ישראלי] מאפשר להאיר באור חדש ומרתק לא רק את המציאות והמצאי התרבותי המושווים- אלא גם את יתרונות ומגבלות התיאוריה עצמה

Course description

This seminar for MA students in television studies discusses representations of gender, ethnicity, social class, race, and nationality on the American and Israeli TV screens, as well as relevant theory and research thereof.  Such representations in both the Israeli and American cultural settings are examined in their socio-cultural and ideological contexts and provide valuable insights into the cultural agenda and ideological negotiations on each.   The bibliography, which is available mostly with reference to American television, will provide us with theoretical insights and research methods of such representations on American TV in their local, historical and cultural contexts. We shall apply some of these theoretical insights and cultural interpretations to the Israeli context, based on the assumption that both television cultures construct and articulate the struggle over socio-cultural meanings, power relations and identity politics in both the multicultural American and Israeli contexts. The interpretive -comparative analysis of American and Israeli sitcoms, talk shows, dramas, TV commercials and reality television offers socio- historical and aesthetic views of transitions and social processes in the negotiations of gender, ethnicity, social class, race, nationality and gender in both television cultures-American and Israeli. In addition, applying theoretical and interpretive discussions of representations of ethnicity and gender on the American screen to the Israeli context, will enable us to study theoretical models and the applicability thereof to the Israeli texts and contexts.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לקולנוע וטלוויזיה
0851-9863-01 מגדר בטלוויזיה: השוואה בין תרבותית
Gender Tv : Cross-Cultural Comparison
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר טלמון בהם מרים

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת