חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הקרבה, דם וקדושה באמנות השיעית
  Sacrifice Blood and Holiness: Shi'ite Art  
0821-6015-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1800-2000206אמכסיקושיעור ד"ר הגר נעמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הזרם השיעי באסלאם התפתח באופן שונה מהזרם המרכזי הסוני הן מבחינה דתית ותיאולוגית, הן מבחינה פוליטית והן מבחינת התוצרים האמנותיים. כפי שדמותו של ישו על הצלב היא הסמל המרכזי באמנות הנוצרית, כך גם המיתוס של חסין, נכדו של הנביא מחמד, המקריב את עצמו למען הקהילה, הופך להיות לבסיס ליצירה בקהילות השיעיות, אז והיום. הזהות השיעית באה לידי ביטוי בעיקר בטקסי יום הזכרון לקרב כרבלא (יום העשורא) ובתרבות החומרית. בנוסף, ניכר שימוש באיקונוגרפיה ובסמלים הנובעים מהתיאולוגיה השיעית הייחודית לצרכים פוליטיים ותעמולתיים של המדינה השיעית החל מהמאה ה-16, עת הפכה איראן לשיעית, ובודאי היום ברפובליקה האסלאמית של איראן. בקורס נבחן את התפתחות המוטיבים של הקרבה, דם וקדושה באמנות ובתרבות החומרית של איראן במהלך הדורות ואת השימושים הפוליטיים שנעשו ונעשים במוטיבים אלו.

 

Course description

The Shi’ite branch of Islam has developed quite differently from the Sunni branch, both theologically and politically. It has also produced different types of art.

 

The Shi’is regard Husayn, the grandson of the prophet Muhammad, as a martyr for the people and the faith. This symbol of sacrifice has become the central pillar of the Shi’ite doctrine and the most common artistic motif produced by the Shi’ite community. His self-sacrifice during the battle of Karbala symbolizes the distinct Shi’ite identity and doctrine. 

 

This act of faith and its artistic representations have been and continue to be used constantly by different political forces within the Islamic political sphere. This has increasingly been the case since establishment of the Shi’ite state in Iran in the beginning of the 16th century, all the way until the modern day Islamic regime in Iran.

 

We shall look at the development of motifs using elements of sacrifice, blood, and holiness in the art and the material culture of Iran and the political uses made of theses motifs.       

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-6015-01 הקרבה, דם וקדושה באמנות השיעית
Sacrifice Blood and Holiness: Shi'ite Art
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר הגר נעמי

סילבוס מפורט/דף מידע

הקרבה, דם וקדושה: אמנות שיעית

Sacrifice Blood and Holiness: Shi'ite Art

שיעור, 2 ש"ס

ד"ר נעמי הגר

nomihe@gmail.com

החוג לתולדות האמנות

הפקולטה לאמנויות

סמס' ב', תשע"ז

שעות קבלה: עפ"י תיאום טלפוני (054-3186379)

 

דרישות השיעור:  בחינת סיום

מרכיבי הציון הסופי: בחינת סיום 100%

 

הזרם השיעי באסלאם התפתח באופן שונה מהזרם המרכזי הסוני הן מבחינה דתית ותיאולוגית, הן מבחינה פוליטית והן מבחינת התוצרים האמנותיים. כפי שדמותו של ישו על הצלב היא הסמל המרכזי באמנות הנוצרית, כך גם המיתוס של חסין, נכדו של הנביא מחמד, המקריב את עצמו למען הקהילה, הופך להיות לבסיס ליצירה בקהילות השיעיות, אז והיום. הזהות השיעית באה לידי ביטוי בעיקר בטקסי יום הזכרון לקרב כרבלא (יום העשורא) ובתרבות החומרית. בנוסף, ניכר שימוש באיקונוגרפיה ובסמלים הנובעים מהתיאולוגיה השיעית הייחודית לצרכים פוליטיים ותעמולתיים של המדינה השיעית החל מהמאה ה-16, עת הפכה איראן לשיעית, ובודאי היום ברפובליקה האסלאמית של איראן. בקורס נבחן את התפתחות המוטיבים של הקרבה, דם וקדושה באמנות ובתרבות החומרית של איראן במהלך הדורות ואת השימושים הפוליטיים שנעשו ונעשים במוטיבים אלו.

 

Sacrifice, blood, and holiness: Shi’ite Art

The Shi’ite branch of Islam has developed quite differently from the Sunni branch, both theologically and politically. It has also produced different types of art.

The Shi’is regard Husayn, the grandson of the prophet Muhammad, as a martyr for the people and the faith. This symbol of sacrifice has become the central pillar of the Shi’ite doctrine and the most common artistic motif produced by the Shi’ite community. His self-sacrifice during the battle of Karbala symbolizes the distinct Shi’ite identity and doctrine. 

This act of faith and its artistic representations have been and continue to be used constantly by different political forces within the Islamic political sphere. This has increasingly been the case since establishment of the Shi’ite state in Iran in the beginning of the 16th century, all the way until the modern day Islamic regime in Iran.

We shall look at the development of motifs using elements of sacrifice, blood, and holiness in the art and the material culture of Iran and the political uses made of theses motifs.       

 

  1. מבוא דתי: השיעה

M. Momen, An Introduction to Shi'i Islam, New Haven, 1985, pp. 172-183.

 

א' קולברג, "השיעה: סיעתו של עלי", מחאה ומהפכה באסלאם השיעי, עורך, מ. קרמר, תל-אביב, 1985, עמ' 11-30.

 

2.     מבוא היסטורי: איראן השיעית (מאות 21-16)

 

3.     דימויי הנביא ומשפחתו בקרב השיעים

הנביא מחמד

C. Gruber, "When Nubuvvat Encounters Valayat: Safavid Paintings of the Prophet Muhammad's Mi'raj, c. 1500-50," in The Art and Material Culture of Iranian Shi'ism, ed. P. Khosronejad, London, 2012, pp. 46-73.

עלי וחסין

F. Suleman, "The Iconography of Ali as the Lion of God in Shi'i Art and Material Culture," in The Art and Material Culture of Iranian Shi'ism, ed. P. Khosronejad, London, 2012, pp. 215-232.

בנות משפחתו של הנביא

P. Chelkowski, "Iconography of the women of Karbala: Tiles, Murals, and Posters," in The Women of Karbala, ed. K. S. Aghaie, Austin, 2005, pp. 119-138.

 

4.     אמנות גרפית  ככלי מחאה

P. Chelkowski, "The Art of Revolution and War: The Role of the Graphic Arts in Iran," in Picturing Iran, eds. S. Balaghi & L. Gumpert, London, 2002, pp. 128-141.

כרזות המהפכה

ח' רם, לקרוא איראן בישראל ,תל-אביב, 2006, פרק ה'.

שטרות כראי למהפכה

P. Chelkowski, "Khomeini's Iran as Seen Through Bank Notes," in The Iranian Revolution and the Muslim World, ed. D. Menashri, Boulder, 1990, pp. 85-101.

 

5.  נשים במהפכה, נשים מהפכניות

F. Shirazi, "The Daughters of Karbala: images of women in popular Shi'i culture in Iran," in The Women of Karbala, ed. K. S. Aghaie, Austin, 2005, pp. 93-118.

A.D. Fitzpatrick, "Female Trouble: Melancholia and allegory in contemporary Iranian art, in Performing the Iranian State: Visual culture and representation of Iranian identity, ed. S.C. Scheiwiller, London, 2013, pp. 157-171.

פרספוליס: הרומן הגרפי

מ' סטרפי, פרספוליס, תל-אביב, 2005.

שירין נשאט

S.C. Scheiwiller, "In the House of Fatemeh: Revisiting Shirin Neshat photographic series Women of Allah," in Performing the Iranian State: Visual culture and representation of Iranian identity, ed. Idem, London, 2013, pp. 201-220.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת