חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המופלא : עאג'איב באמנות ותרבות האסלאם
  The Fabulous: Ajaib in Islamic Art & Culture  
0821-5035-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1600200 מכסיקוסמינר ד"ר קפיטיקין לב אריה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שדים כלואים בבקבוקים, מפלצות ימיות, וציפורי-ענק המצילות ימאים הינם חלק מ"המופלא" באמנות ותרבות האסלאם – המכונה "עאג'איב " בערבית. תיאור פלאים שכאלה רווח החל מן המאה ה 9 בספרות המסעות הגיאוגרפית ובסיפורים עממיים של ימאים, שיתגבשו בהמשך להרפתקאות סינדבאד המלח ב"סיפורי אלף לילה ולילה". האיסלאם האימפריאלי פיתח גישה "פרוטו-אוריינטליסטית" הממקמת את המופלא והאקזוטי באזורים לימינאליים, כמו איי האוקיינוס ההודי, הודו וסין, אפריקה וארצות הצפון. אנו מוצאים דימויים חזותיים של "עאג'איב" בג'נר "ניפלאות הבריאה", שהיו אנציקלופדיות אוניברסאליות במאות 16-12 מלוות במחזורי דימויים עשירים וצבעוניים – משיאי הציור והדמיון האיסלאמי בכל התקופות. ואולם בשונה מן "הפנטסטי" המודרני, ל"מופלא" נועד באסלאם תפקיד ממשי ואינטגראלי ביקום, כמפגין את שליטתו המוחלטת של אללה בתוכו. מסיבה זו, האנציקלופדיסטים הפרסים, טוסי וקזוויני, קיטלגו  "עאג'איב" בשיטתיות מדעית והנגישו אותם לקורא באמצעות איורים מושכים. אך מעבר לצבירת ידע אינטלקטואלי, למבנים וחפצים פלאיים, כמו עיר הנחושת של שלמה המלך או המגדלור של אלכסנדר, גם יוחסו תכונות מאגיות וטליסמאניות של תיווך בין האדם לכוחות עליונים, האל, מלאכים ושדים; לפיכך דימויים של "עאג'איב" נפוצו גם על חפצים שימושיים ואקזוטיים שנסחרו ברחבי עולם האסלאם. הסמינר יבחן את מקומו של "המופלא" בתרבות, בספרות ובאמנות המוסלמית הימיביניימית, תוך שימוש ביחסי תמונה-טקסט-צופה וגישות תיאורטיות והשוואתיות של רצפציה.

 

Course description

Jinns imprisoned in bottles, sea-monsters, and giant birds rescuing shipwrecked sailors were part of "the wondrous" in Islamic art and culture called "ʿAjāʾib" in Arabic. The description of such wonders was popularized since the 9th century in geographical travel-literature, as well as in folkloristic sailors' tales, to crystallize later-on into adventures of Sindbad the Sailor in the "Thousand and One Nights". Imperial Islam has devised a "Proto-Orientalist" approach which locates the wondrous and the exotic in liminal regions, like Indian Ocean islands, India and China, Africa, and the Northern countries. One encounters visual imagery of "ʿAjāʾib" in the "Wonders of Creation" genre, which were universal encyclopedias during the 12th-16th centuries accompanied by extensive cycles of colourful illustrations masterpieces of Islamic painting and imagination in all periods. Yet in contrast to the modern conception of "the fantastic", in Islam the "wondrous" had a concrete and integral role to play in the universe, as manifesting Allah's omnipotence within it. For precisely that reason, the Persian encyclopedists, Ṭūsī and Qazwīnī, systematically catalogued "ʿAjāʾib", making them accessible to the reader by the means of appealing illustrations. Yet beyond the accumulation of intellectual knowledge, fabulous buildings and objects, like the copper-city of king Solomon or Alexander's the Great lighthouse, were ascribed magical and talismanic powers to mediate between humans and superpowers, God, angels and demons; so that images of "ʿAjāʾib" were also popularized on utilitarian and exotic objects traded across the Islamic world. Our seminar shall explore the place of the "wondrous" within medieval Muslim culture, literature, and art utilizing image-text-beholder relations, as well as theoretical and comparative approaches of reception. 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-5035-01 המופלא : עאג'איב באמנות ותרבות האסלאם
The Fabulous: Ajaib in Islamic Art & Culture
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר קפיטיקין לב אריה

סילבוס מפורט/דף מידע

המופלא : עאג'איב באמנות ותרבות האסלאם

The Fabulous: ʿAjāʾib in Islamic Art & Culture

0821-5035

סמסטר ב', תשע"ז 2016-17

סוג המסגרת: סמינר אמ.אי. 4 ש"ס

שם המרצה : ד"ר אריה לב קפיטייקין                                   דוא"ל:  levkapit@gmail.com

 

שעות קבלה / מיקום: בתיאום מראש עם המרצה בדוא"ל, הפקולטה לאמנויות חדר 110.

 

תיאור הקורס:  

שדים כלואים בבקבוקים, מפלצות ימיות, וציפורי-ענק המצילות ימאים הינם חלק מ"המופלא" באמנות ותרבות האסלאם – המכונה "עאג'איב " בערבית. תיאור פלאים שכאלה רווח החל מן המאה ה 9 בספרות המסעות הגיאוגרפית ובסיפורים עממיים של ימאים, שיתגבשו בהמשך להרפתקאות סינדבאד המלח ב"סיפורי אלף לילה ולילה". האיסלאם האימפריאלי פיתח גישה "פרוטו-אוריינטליסטית" הממקמת את המופלא והאקזוטי באזורים לימינאליים, כמו איי האוקיינוס ההודי, הודו וסין, אפריקה וארצות הצפון. אנו מוצאים דימויים חזותיים של "עאג'איב" בג'נר "ניפלאות הבריאה", שהיו אנציקלופדיות אוניברסאליות במאות 16-12 מלוות במחזורי דימויים עשירים וצבעוניים – משיאי הציור והדמיון האיסלאמי בכל התקופות. ואולם בשונה מן "הפנטסטי" המודרני, ל"מופלא" נועד באסלאם תפקיד ממשי ואינטגראלי ביקום, כמפגין את שליטתו המוחלטת של אללה בתוכו. מסיבה זו, האנציקלופדיסטים הפרסים, טוסי וקזוויני, קיטלגו  "עאג'איב" בשיטתיות מדעית והנגישו אותם לקורא באמצעות איורים מושכים. אך מעבר לצבירת ידע אינטלקטואלי, למבנים וחפצים פלאיים, כמו עיר הנחושת של שלמה המלך או המגדלור של אלכסנדר, גם יוחסו תכונות מאגיות וטליסמאניות של תיווך בין האדם לכוחות עליונים, האל, מלאכים ושדים; לפיכך דימויים של "עאג'איב" נפוצו גם על חפצים שימושיים ואקזוטיים שנסחרו ברחבי עולם האסלאם. הסמינר יבחן את מקומו של "המופלא" בתרבות, בספרות ובאמנות המוסלמית הימיביניימית, תוך שימוש ביחסי תמונה-טקסט-צופה וגישות תיאורטיות והשוואתיות של רצפציה.

 

Jinns imprisoned in bottles, sea-monsters, and giant birds rescuing shipwrecked sailors were part of "the wondrous" in Islamic art and culture called "ʿAjāʾib" in Arabic. The description of such wonders was popularized since the 9th century in geographical travel-literature, as well as in folkloristic sailors' tales, to crystallize later-on into adventures of Sindbad the Sailor in the "Thousand and One Nights". Imperial Islam has devised a "Proto-Orientalist" approach which locates the wondrous and the exotic in liminal regions, like Indian Ocean islands, India and China, Africa, and the Northern countries. One encounters visual imagery of "ʿAjāʾib" in the "Wonders of Creation" genre, which were universal encyclopedias during the 12th-16th centuries accompanied by extensive cycles of colourful illustrations masterpieces of Islamic painting and imagination in all periods. Yet in contrast to the modern conception of "the fantastic", in Islam the "wondrous" had a concrete and integral role to play in the universe, as manifesting Allah's omnipotence within it. For precisely that reason, the Persian encyclopedists, Ṭūsī and Qazwīnī, systematically catalogued "ʿAjāʾib", making them accessible to the reader by the means of appealing illustrations. Yet beyond the accumulation of intellectual knowledge, fabulous buildings and objects, like the copper-city of king Solomon or Alexander's the Great lighthouse, were ascribed magical and talismanic powers to mediate between humans and superpowers, God, angels and demons; so that images of "ʿAjāʾib" were also popularized on utilitarian and exotic objects traded across the Islamic world. Our seminar shall explore the place of the "wondrous" within medieval Muslim culture, literature, and art utilizing image-text-beholder relations, as well as theoretical and comparative approaches of reception. 

 

דרישות הקורס:

נוכחות חובה עפ"י תקנון הפקולטה. קריאת-חובה של מאמרים או טקסטים אחרים באנגלית משיעור לשיעור. 

 השתתפות פעילה בדיון בשיעור בהתבסס על קריאת החובה.

 

מטלה סופית:

עבודת סמינר כתובה (כ 25 עמודים). בנוסף, כל התלמידים מחוייבים בהצגה בכיתה של רפרט על נושא העבודה.

הצגת רפרט בכיתה היא חובה ולא יתאפשר להגיש עבודה ללא רפרט בע"פ בכיתה!

רשימת נושאים לעבודות תינתן אחרי תחילת הסמסטר, אך הסטודנטים מוזמנים להציע נושאים משלהםבתיאום עם המרצה .

 

מרכיבי הציון הסופי :

רפרט בכיתה ( 10%) + עבודת סמינר סופית (90%).

 

טקסט-בוקים

Berlekamp, Persis, Wonder, Image, and Cosmos in Medieval Islam, New Haven and London, 2011. Abbreviated: Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos.

 

Carboni, Stefano, The Wonders of Creation and the Singularities of Painting: A Study of the Ilkhanid London Qazvīnī, Edinburgh, 2015.

 

 

 

יחידות–הלימוד   (נתון לשינויים)

 

1 . מבוא : ציורים של "פלאי הבריאה" באסלאם

Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos, pp. 1-22.

 

 

2 .  מהו "פלא" ? פרספקטיבה השוואתית  של ʿAjāʾib/Mirabilia  באיסלאם ובנצרות ?

Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos, pp. 22-26.

 

Bynum, Caroline W., "Wonder", The American Historical Review, 102 (1997), pp. 1-26.

 

להרחבה

Zadeh, Travis, "The wiles of creation: philosophy, fiction, and the ʿAjāʾib tradition", Middle Eastern Literatures, 13:1 (2010), pp. 21-48.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14752620903566095

 

3 . ממלאכים ליתושים : אנציקלופדיה מאויירת של היקום

Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos, pp. 37-57.

 

von Hees, Syrinx, "Al-Qazwīnī’s ʿAjāʾib al-makhlūqāt: An encyclopaedia of natural history?", In Organizing Knowledge: Encyclopaedic Activities in the Pre-Eighteenth Century Islamic World,  ed. Gerhard Endress, Leiden and Boston, 2006, pp. 171-186.

 

להרחבה

Badiee, Julie, "The Sarre Qazwīnī: An early Aq Qoyunlu Manuscript?", Ars Orientalis, 14 (1984), pp. 97-113.

 

4. סיפורים פנטסטיים: הציפור הענקית רוח' והלימון 

Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos, pp. 59-68.

 

Bivar, A.D.H., "The Rukhkh, giant eagle of the southern seas", In Exegisti monumenta: Festschrift in Honour of Nicholas Sims-Williams, eds. Werner Sundermann, Almut Hintze and Francois De Blois, Wiesbaden, 2009, pp. 1-12.

 

 

5. מפלצות באסלאם: ג'ינים ודרקונים

Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos, pp. 69-85.

 

להרחבה

Contadini, Anna, "A bestiary tale: Text and image of the unicorn in the Kitāb naʿt al-ḥayawān (British Library, or. 2784), Muqarnas, 20 (2003), pp. 17-33. http://www.jstor.org/stable/pdf/1523325.pdf

 

 

6. "סינבדאד המלח" ופלאי-הים

Kowalska, Maria, "From facts to literary fiction. Medieval Arabic travel literature", Quaderni di studi arabi, 5/6 (1987), pp. 397-403.

 

Hermes, Nizar F. "The Orient’s medieval ‘Orient(alism)’", In Orientalism Revisited: Art, Land and Voyage, ed. Ian Richard Netton, Abingdon, Oxon and New-York, 2013, pp. 207-222.

 

להרחבה

Campbell, Mary B., The Witness and the Other World: Exotic European Travel Writing, 400-1600, Ithaca, NY, 1988, pp. 47-86

 

Le Goff, Jacques, "The Medieval West and the Indian Ocean: An oneiric horizon", In Time, Work & Culture in the Middle Ages, Jacques Le Goff, trans. Arthur Goldhammer, Chicago, IL, 1980,                        pp. 189-200.

 

 

7. דימויים טליסמאניים והצופה : "הנפלאות של טוסי" ו"ספר ההפתעות" של הבודליאן

Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos, pp. 89-117.

 

Pancaroğlu, Oya, "Signs in the horizons: Concepts of image and boundary in a medieval Persian cosmography", RES: Anthropology and Aesthetics, 43 (2003), pp. 31-41.

 

להרחבה

Carboni, Stefano, "The ‘Book of Surprises’ (Kitāb al-bulhān) of the Bodleian Library", La Trobe Journal, 91 (2013), pp. 22-34. http://www.slv.vic.gov.au/sites/default/files/La-Trobe-Journal-91-Stefano-Carboni.pdf

 

 

8. מבנים פלאיים : חומת-גוג-ומגוג של אלכסנדר

Zadeh, Travis E., Mapping Frontiers across Medieval Islam: Geography, Translation, and the 'Abbāsid Empire, London and New-York, 2011, "Chapter 5. A wondrous barrier", pp. 97-120.

 

להרחבה

Faustina C. W. Doufikar-Aerts, "King Midas’ ears on Alexander’s head: In search of the Afro-Asiatic Alexander cycle", In The Alexander Romance in Persia and the East, eds. Richard Stoneman, Kyle Erickson and Ian Netton, Groningen, 2012, pp. 61-79.

 

Donzel, Emeri J. van, Schmidt, Andrea B., and Ott, Claudia, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources: Sallām's Quest for Alexander's Wall, Leiden and Boston, 2010. 

 

 

9. מבנים פלאיים : "עיר הנחושת" של שלמה ו"סיפורי אלף לילה ולילה"

Fudge, Bruce, "Signs of scripture in 'The City of Brass' ", Journal of Qur'anic Studies, 1/8 (2006), pp. 88-118.

להרחבה

Kobayashi, Kazue, "Illustrations to the Arabian Nights", In The Arabian Nights Encyclopedia, eds. Ulrich Marzolph and Richard van Leeuwen, Santa Barbara, CA, 2004, vol. 1, pp. 29-34.

 

 

 

10 – 12 רפרטים של סטודנטים

 

 

ביבליוגרפיה נושאית  (מקורות מרכזיים במודגש)

 

א. המופלא באמנות האסלאם

Badiee, Julie, "The Sarre Qazwīnī: An early Aq Qoyunlu Manuscript?", Ars Orientalis, 14 (1984), pp. 97-113.

 

Baer, Eva, Sphinxes and Harpies in Medieval Islamic Art, Jerusalem, 1965.

 

Bernus-Taylor, Marthe, L'étrange et le merveilleux en terres d'Islam: Paris, Musée du Louvre, 23 avril-23 juillet 2001, Paris, 2001.

 

Carboni, Stefano, "The ‘Book of Surprises’ (Kitāb al-bulhān) of the Bodleian Library", La Trobe Journal, 91 (2013), pp. 22-34.

 

Contadini, Anna, "A bestiary tale: Text and image of the unicorn in the Kitāb naʿt al-ḥayawān (British Library, or. 2784), Muqarnas, 20 (2003), pp. 17-33.

 

Contadini, Anna, A World of Beasts: A Thirteenth-Century Illustrated Arabic Book on Animals (the Kitāb naʿt al-ḥayawān) in the Ibn Bakhtīshūʿ tradition, Leiden, 2012.

 

Ettinghausen, Richard, Studies in Muslim Iconography I. The Unicorn, Washington, DC, 1950.

Flood, Finbarr B., "A Ghaznavid narrative relief and the problem of the Pre-Mongol Persian
book painting", In Siculo-Arabic Ivories and Islamic Painting, 1100–1300: Proceedings of the International Conference, Berlin, 6–8 July 2007, ed. David Knipp, Munich, 2011, pp. 258-272.

 

Kobayashi, Kazue, "Illustrations to the Arabian Nights", In The Arabian Nights Encyclopedia, eds. Ulrich Marzolph and Richard van Leeuwen, Santa Barbara, CA, 2004, vol. 1, pp. 29-34.

 

Kuehn, Sara, The Dragon in Medieval East Christian and Islamic Art, Leiden, 2011.

 

Milstein, Rachel and Moor, Bilha, "Wonders of a changing world: Late illustrated ʿAʾib manuscripts (part 1)", Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 32 (2006), pp. 1-67.

 

Pancaroğlu, Oya, "Signs in the horizons: Concepts of image and boundary in a medieval Persian cosmography", RES: Anthropology and Aesthetics, 43 (2003), pp. 31-41.

 

de Ruiter, Jan Jaap, "Human embryology in Zakariyā al-Qazwīnī's The Marvels of Creation", Tijdschrift voor de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en Techniek, 9 (1986), pp. 99-117. http://gewina-tggnwt.library.uu.nl/index.php/gewina-tggnwt/article/download/256/258

 

 

ב. המופלא בספרות האסלאם

Arié, Rachel, "Le merveilleux dans la littérature hispano-musulmane au Bas Moyen Age", In Rachel Arié, Etudes sur la civilisation de l'France musulmane, Leiden 1990, no. XV, pp. 239-257.

 

Arkoun, Mohammad et al., L'Etrange et le merveilleux dans l'islam médiéval: Actes du colloque tenu au Collège de France à Paris, en mars 1974, Paris, 1978.

 

Bivar, A.D.H., "The Rukhkh, giant eagle of the southern seas", In Exegisti monumenta: Festschrift in Honour of Nicholas Sims-Williams, eds. Werner Sundermann, Almut Hintze and Francois De Blois, Wiesbaden, 2009, pp. 1-12.

 

Blake, Stephen P., Astronomy and Astrology in the Islamic world, Edinburgh, 2016, pp. 10-50.

 

Bosworth, C. E. and Afshar, I., "ʿAjāʾeb al-makhlūqāt (The marvels of created things)", In Encyclopaedia Iranica, I/7, pp. 696-699.

http://www.iranicaonline.org/articles/ajaeb-al-makluqat-the-marvels-of-created-things-the-name-of-a-genre-of-classical-islamic-literature-and-in-part

 

Buquet, Thierry. "Les légendes relatives à l'origine hybride et à la naissance des girafes selon les auteurs arabes", Bulletin d’études orientales, 62.1 (2014), pp. 125-147.

http://www.cairn.info/revue-bulletin-d-etudes-orientales-2014-1-page-125.htm

 

Fudge, Bruce, "Signs of scripture in 'The City of Brass' ", Journal of Qur'anic Studies, 1/8 (2006), pp. 88-118.

 

Von Hees, Syrinx, Enzyklopädie als Spiegel des Weltbildes. Qazwini’s Wunder der Schöpfung, eine Naturkunde des 13. Jahrhunderts, Wiesbaden, 2002.

 

Von Hees, Syrinx, "The astonishing: A critique and re-reading of ʿAjāʾib literature", Middle Eastern Literatures: Incorporating Edebiyat, 8 (2005), pp. 101-120.

 

Von Hees, Syrinx, "Al-Qazwīnī’s ʿAjāʾib al-makhlūqāt: An encyclopaedia of natural history?", In Organizing Knowledge: Encyclopaedic Activities in the Pre-Eighteenth Century Islamic World,  ed. Gerhard Endress, Leiden and Boston, 2006, pp. 171-186.

 

Hermes, Nizar F., The [European] Other in Medieval Arabic Literature and Culture: Ninth-Twelfth Century AD, New York, 2012.

 

Hermes, Nizar F. "The Orient’s medieval ‘Orient(alism)’", In Orientalism Revisited: Art, Land and Voyage, ed. Ian Richard Netton, Abingdon, Oxon and New-York, 2013, pp. 207-222.

 

Kowalska, Maria, "From facts to literary fiction. Medieval Arabic travel literature", Quaderni di studi arabi, 5/6 (1987), pp. 397-403.

 

Marzolph, Ulrich ed., The Arabian Nights Reader, Detroit, 2006.

 

Marzolph, Ulrich and van Leeuwen, Richard, The Arabian Nights Encyclopedia, 2 vols., Santa Barbara, CA, 2004. http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0416/2004006536.html

 

Miquel, André, La géographie humaine du monde musulman jusqu'au milieu du 11e siècle,                 4 vols., Paris, 1967-88.

 

Montgomery, James E., "Al-Sindibād and Polyphemus. Reflections on the genesis of an archetype", In Myths, Historical Archetypes, and Symbolic Figures in Arabic Literature: Towards A New Hermeneutic Approach, ed. Angelika Neuwirth et al., Beirut, 1999, pp. 437-466.

 

Mottahedeh, Roy P., "ʿAjā’ib in the Thousand and One Nights", In The Thousand and One Nights in Arabic Literature and Society, eds. Richard Hovannisian and Georges Sabagh, Cambridge, MA 1997, pp. 29-39.

 

Netton, Ian Richard, "Myth, miracle and magic in the riḥla of Ibn Baṭṭūṭa", Journal of Semitic Studies, 29 (1984), pp. 131-140.

 

Park, Hyunhee, Mapping the Chinese and Islamic Worlds: Cross-Cultural Exchange in Pre-Modern Asia, Cambridge, UK, 2012.

 

Rabbat, Nasser, "ʿAjīb and gharīb: Artistic perception in medieval Arabic sources", The Medieval History Journal, 9 (2006), pp. 99-113.

 

Toorawa, Shawkat M., "Wâq al-wâq: Fabulous, fabular, Indian Ocean (?) island(s)…", Emergences, 10.2 (2000), pp. 387-402.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713665811#.V27ON_l97IU

 

Tornesello, Natalia, "From reality to legend: Historical sources of Hellenistic and Islamic teratology", Studia Iranica, 31 (2002), pp. 163-192.

http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=issue.php&journal_code=SI&issue=2&vol=31

 

Zadeh, Travis, "The wiles of creation: philosophy, fiction, and the ʿAjāʾib tradition", Middle Eastern Literatures, 13:1 (2010), pp. 21-48.http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14752620903566095

 

 

ג. המופלא באסלאם מקורות ראשוניים

al-Sīrāfī, Abū Zayd and Ibn Faḍlān, Aḥmad, Two Arabic Travel Books: Accounts of China and India & Mission to the Volga, ed. & Eng. Trans. Tim Mackintosh-Smith, James E. Montgomery, Philip F. Kennedy, and Shawkat M. Toorawa, New York and London, 2014. (9th-10th century)

 

Buzurg Ibn Shahriyār of Ramhormuz, The Book of the Wonders of India: Mainland, Sea, and Islands, ed. & Eng. Trans. G. S. P. Freeman-Grenville, London, 1980 (10th century)

 

al-Hamdāni, The Antiquities of South Arabia, Eng. Trans. Nabih Amin Faris, Princeton, NJ, 1938. (10th century)

 

Anonymous, An Eleventh-Century Egyptian Guide to the Universe: the Book of Curiosities, eds. & Eng. trans. Yossef Rapoport and Emilie Savage-Smith, Leiden and Boston, 2014. (11th century)

 

al-Gharnāṭī, Abū Ḥāmid, Tuḥfat al-albāb wa-nukhbat al-aʿjāb, ed. Ismāʿīl al-ʿArabī, Beirut and Morocco, 1993. French trans.: Guy Ducatez "Tuḥfa al-albāb d'Abū Ḥāmid al-Andalusī al-Garnatī. Traduction annotée", Revue des tudes islamiques, 53 (1985), pp. 141-241.                              (12th century)

 

Ṭūsī, Muḥammad b. Maḥmūd b. Aḥmad,ʿAjāʾib al-makhlūqāt (ʿAǰāʾeb-nāma), ed. Manūchihr Sotūda, Teheran, 1966. (Persian, 12th century)

 

al-Qazwīnī, Zakariyā b. Muḥammad, Kitāb ʿajāʾib al-makhlūqāt wa-al-ḥayawānāt wa-gharāʾib al-mawjūdāt = Kosmographie. 1. Die Wunder der Schöpfung, ed. Ferdinand Wüstenfeld, Göttingen, 1849. German trans.: Ethé, Hermann, Kosmographie.1. Die Wunder der Schöpfung, Leipzig, 1868. (13th century)

 

Husain Haddawy, The Arabian Nights: Eng. trans. Based on the Text of the Fourteenth-Century Syrian Manuscript ed. by Muhsin Mahdi, London, 1992 (10th-14th centuries)

 

ד. המופלא (  (mirabiliaבנצרות הימיביניימית

Bynum, Caroline W., "Wonder", The American Historical Review, 102 (1997), pp. 1-26.

 

Camille, Michael, Image on the Edge: The Margins of Medieval Art, Cambridge, MA, 1992. 

 

Campbell, Mary B., The Witness and the Other World: Exotic European Travel Writing, 400-1600, Ithaca, NY, 1988, pp. 47-86

 

Cohen, Jeffrey Jerome, Monster Theory: Reading Culture, Minneapolis, MN, 1996.

 

Daston, Lorraine and Park, Katharine, Wonders and the Order of Nature 1150-1750, New-York, 1998.

 

Ford, A. J., Marvel and Artefact: The 'Wonders of the East' in its Manuscript Contexts, Leiden and Boston, 2016.

 

Friedman, John B., The Monstrous Races in Medieval Art and Thought, Cambridge, MA, 1981.

 

Le Goff, Jacques, "The Medieval West and the Indian ocean: An oneiric horizon", In Time, Work & Culture in the Middle Ages, Jacques Le Goff, trans. Arthur Goldhammer, Chicago, IL, 1980,                        pp. 189-200.

 

Le Goff, Jacques, "The marvellous in the Medieval West", In The Medieval Imagination, Jacques Le Goff, trans. Arthur Goldhammer, Chicago, IL, 1988, pp. 27-44.

 

Mittman, Asa S. and Dendle, Peter, The Ashgate Research Companion to Monsters and the Monstrous, Farnham, Surrey, 2012. 

 

Todorov, Tzvetan, The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre, trans. R. Howard Cleveland, OH, 1973, pp. 41-57, chapter 3: "The uncanny and the marvellous".

 

Wittkower, Rudolf, "Marvels of the east, a study in the history of monsters", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 5 (1942), pp. 159-197.

 

 

ה.  אלכסנדר - ד'ו אל-קרנין

Abdullaeva, Firuza "Kingly flight: Nimrud, Kay Kavus, Alexander, or why the angel has the fish", Persica, 23 (2009-10), pp. 1-29.

 

Behrens-Abouseif, Doris, "The Islamic history of the Lighthouse of Alexandria", Muqarnas, 23 (2006), pp. 1-14.

 

Donzel, Emeri J. van, Schmidt, Andrea B., and Ott, Claudia, Gog and Magog in Early Eastern Christian and Islamic Sources: Sallām's Quest for Alexander's Wall, Leiden and Boston, 2010. 

 

Doufikar-Aerts, Faustina, "Alexander the Great and the Pharos of Alexandria in Arabic literature", In The Problematics of Power: Eastern and Western Representations of Alexander the Great, eds. Margaret Bridges and J.-Christoph Bürgel, Bern, 1996, pp. 191-202.

 

Doufikar-Aerts, Faustina, Alexander Magnus Arabicus: A Survey of the Alexander Tradition through Seven Centuries: From Pseudo-Callisthenes to Ṣūrī, Paris, 2010

 

Doufikar-Aerts, Faustina, "A letter in bits and pieces: The Epistola Alexandri ad Aristotelem Arabica. A first edition with translation based on four 16th-18th century manuscripts", In Writings and Writing from another World and another Era in Honour of J.J. Witkam, eds. R. Kerr and T. Milo, Cambridge, 2010, pp. 91-115. 

 

Hillenbrand, Robert, "The Iskandar Cycle in the Great Mongol Sahnâma", In The Problematics of Power: Eastern and Western Representations of Alexander the Great, eds. Margaret Bridges and J.-Christoph Bürgel, Bern, 1996, pp. 203-229.

 

Ross, David J. A., Alexander Historiatus, a Guide to Medieval Illustrated Alexander Literature, London, 1963; 2nd rev. ed. Frankfurt-am-Main, 1988.

 

Schmidt, Victor M., A Legend and Its Image: The Aerial Flight of Alexander the Great in Medieval Art, Groningen, 1995.

 

Stoneman, Richard, The Greek Alexander Romance (Penguin Classics), London, 1991.

 

Stoneman, Richard, Legends of Alexander the Great, London and Vermont, 1994.

 

Stoneman, Richard, Alexander the Great: A Life in Legend, New Haven, CN, 2008.

 

Stoneman, Richard, Erickson, Kyle and Netton, Ian eds., The Alexander Romance in Persia and the East, Groningen, 2012.

 

Zadeh, Travis E., Mapping Frontiers across Medieval Islam: Geography, Translation, and the 'Abbāsid Empire, London and New-York, 2011.

 

Zuwiyya, David Z. ed., A Companion to Alexander Literature in the Middle Ages, Leiden, 2011.

 

אתרי אינטרנט:

 

Dynasties & History of Islam: https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/sultanates

 

Terms of Islam & Islamic Art: http://www.islamic-art.org/Glossary/glossary.asp

 

Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Oxford, 2009. אונליין דרך אתר-הספרייה:                                                                                                      http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195309911.001.0001/acref-9780195309911

 

 

כתבי-יד מאויירים אונליין:

 

Qazwīnī Munich, Wasit, Iraq, 1280, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Arab. 464

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0004/bsb00045957/images/index.html?seite=00001&l=en

 

 

Qazwīnī London, Mosul, ca. 1300, London, British Library, Ms. Oriental 14140

http://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100023586788.0x000001

 

Qazwīnī, Palestine, ca. 1750, Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Arab. 463

http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0003/bsb00036421/images/index.html?seite=00001&l=en

 

Ṭūsī, Baghdad, 1388, Paris, Bib. Nat. Supplément persan 332:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8422994d/f15.image.r=supplement%20persan%20332

 

Book of Surprises-Kitāb al-bulhān, Iran, late 14th-15th centuries: Oxford, MS. Bodl. Or. 133:

http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/view/all/what/MS.%20Bodl.%20Or.%20133/illustrations?sort=Shelfmark,Folio_Page,Roll_#,Frame_#

 

Turkish version of Kitāb al-bulhān: The Book of Felicity (Maṭāliʿ al-saʿādat by al-Suʿūdī)

Ottoman, ca. 1582, Paris, Bib. Nat. supplément turc 242:

http://www.moleiro.com/en/miscellanea/the-book-of-felicity.html

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8427189w/f33.image.r=suppl%C3%A9ment%20turc%20242

 

Greek Alexander Romance, Byzantium, Trebizond, 14th century, Venice, Hellenic Institute Cod. Gr. 5: http://194.177.217.107/scripts_and_miniatures/

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת