חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפן
  Body, Sexuality and Gender in Japan  
0821-3215-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-2000200 מכסיקוסמינר ד"ר זהר אילת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

הסמינר יעסוק בשאלות של דימוי גוף, היחס למיניות והבנייה מגדרית בחברה היפאנית וייצוגיהם החזותיים לפני ואחרי המפגש עם ערכי המערב. בין הסוגיות בהן נדון יעלו שאלות פסיכואנליטיות, רבוי וטמפוראליות מגדריים, היחס למיניות לאורך ההסטוריה של יפאן החל מתקופת היאן ועד לעת העכשווית, פרפורמטיביות של מגדר בתאטרון, באמנות מיצג, ובהקשרים חברתיים רחבים יותר, הומוארוטיות, זנות, וייצוגים של מיניות ומגדר בהדפס, ציור, קולנוע, מנגה, אנימה, ואמנות עכשווית.

 

Course description

In the seminar, we shall consider questions of body images, the approach to sexuality and gender constructions in Japanese society and their visual representations – before and after the encounter with Western values. Among other topics, we shall discuss issues o psychoanalysis, multiplicity and temporality of genders, views of sexuality along Japanese history – from Heian period to our times, gender performance and performativity – in theatre performance art, and broader social context, homoeroticism, prostitution, and representations of sexuality and gender in print, painting, cinema, manga, anime, and contemporary art. 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-3215-01 ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפן
Body, Sexuality and Gender in Japan
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר זהר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע

   

ייצוגי גוף, מגדר, ומיניות ביפן

 

Body, Sexuality and Gender in Japan

 

course number 0821.3215 מספר קורס

 

ד"ר אילת זהר

סמינר ב"א, סמסטר א' תשע"ז

יום ד'  16:00-20:00

 

שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום טלפוני מראש

טלפון: 054-9208349

דוא"ל:  

azohar@post.tau.ac.il

דרישות הקורס:

נוכחות בשיעורים, קריאת ספרות מחקר, הצגת מאמר בכיתה, הצגת רפרט וכתיבתו.

מרכיבי הציון הסופי:

הצגת מאמר בכיתה – 20%, הצגת רפרט – 10%, רפרט/ עבודה סמינריונית כתובה – 70% (ציון העבודה נפרד).


 

תקציר

הסמינר יעסוק בשאלות של דימוי גוף, היחס למיניות והבנייה מגדרית בחברה היפאנית וייצוגיהם החזותיים לפני ואחרי המפגש עם ערכי המערב. בין הסוגיות בהן נדון יעלו שאלות פסיכואנליטיות, רבוי וטמפוראליות מגדריים, היחס למיניות לאורך ההסטוריה של יפאן החל מתקופת היאן ועד לעת העכשווית, פרפורמטיביות של מגדר בתאטרון, באמנות מיצג, ובהקשרים חברתיים רחבים יותר, הומוארוטיות, זנות, וייצוגים של מיניות ומגדר בהדפס, ציור, קולנוע, מנגה, אנימה, ואמנות עכשווית.

Abstract

In the seminar, we shall consider questions of body images, the approach to sexuality and gender constructions in Japanese society and their visual representations – before and after the encounter with Western values. Among other topics, we shall discuss issues o psychoanalysis, multiplicity and temporality of genders, views of sexuality along Japanese history – from Heian period to our times, gender performance and performativity – in theatre performance art, and broader social context, homoeroticism, prostitution, and representations of sexuality and gender in print, painting, cinema, manga, anime, and contemporary art. 

נושאי השיעורים (נתון לשינויים):

נושאי השיעורים הספציפיים ורשימת הקריאה הנלווית לכל שיעור יוכתבו בהתאם למהלך הדיון בכיתה.

 

שעור מס. 1 – תאוריות כלליות של מגדר ומיניות במערב: פרויד, לאקאן, ריבייר, באטלר

שעור מס. 2 – אדיפוס ואג'סה: מחשבה אלטרנטיבית על מבנה המשפחה, זהות מינית ומגדר

קריאת חובה

Ayelet Zohar, "Anti-Oedipus, Ajase Complex and PostGender: The Multiplicity and Temporality of Genders,"Introduction, in: Ayelet Zohar, ed. Postgender: Gender, Sexuality and Performativity in Japanese Culture. (Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2009): xxvii-lvi

קריאת רשות

Heisaku Kosawa, “Two Kinds of Guilt Feelings: the Ajase Complex, Japanese Journal of Psychoanalysis 11 (1931).

Keigo Okonogi (ed.) "Psychoanalysis After Freud," L'Esprit D'Aujourd'hui 148 (Tokyo: Shibundo, 1979):166-173.

Keigo Okonogi, "The Ajase Complex of the Japanese", Japan Echo (Vol 5 & Vol 6, 1978).

 

שעור מס. 3 -  של ריבוי וטמפורליות של מגדר

קריאת חובה

אילת זהר, "שבעת המינים של יפאן", בתוך: מופע המינים: מיניות, מגדר ופרפורמטיביות באמנות יפאנית עכשווית, קטלוג תערוכה (חיפה: מוזיאון טיקוטין, 2005):

שעור מס. 4 – אהבה ומיניות בתקופת בהיאן : מורסאקי שיקיבו וסיי שונגון

קריאת חובה

 

Masako Watanabe, "Narrative Framing in the Tale of Genji Scroll: Interior Space in the Compartmentalized Emaki", Artibus Asiae (Vol. 58, No. 1/2, 1998):115-145.

 

 קריאת רשות

מורסקי שיקיבו, מעשה גנג'י (ירושלים: הוצאת שוקן, 1971).

Sei Shonagon, The Pillow Book, Ivan Morris (trans. & ed) (Harmondsworth, Middlesex, UK: Penguin Books, c 1967, 1970)

שעור מס. 5 – "העולם הצף": מיניות בתקופת אדו

קריאת חובה

 

Timon Screech, Sex and the floating world: erotic images in Japan, 1700-1820 (London: Reaktion Boos, 1999).

שעור מס. 6 – אונָּה-גאטה/ הרמפרודיטיזם

קריאת חובה

Morinaga Maki, "The Gender of Onnagata As the Imitating Imitated: Its Historicity, Performativity, and Involvement in the Circulation of Femininity", positions: asia critique (vol. 10, issue 2, 2002): 245-284.

קריאת רשות

Jennifer Robertson, "Staging Androgyny" in: Takarazuka: Sexual Politics and Popular Culture in Modern Japan (Berkeley: University of California Press, 1998): 47-88.

Leslie Winston, “Performing the Hermaphrodite: Counter-Discourse to Gender Dimorphism in Tokuda Shûsei’s Arakure (Rough Living, 1915)," in: Ayelet Zohar, ed. Postgender: Gender, Sexuality and Performativity in Japanese Culture. (Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2009): 72-84.

The photography of Takano Ryudai

שעור מס. 7 – פרפורמטיביות ומגדר

קריאת חובה

Chino Kaori, "A Man Pretending to be a Woman: On Morimura Yasumasa's Actress," Taro Amano, Morimura Yasumasa: Sickness onto Beauty, exh. cat. Yokohama Museum of Art, 1996):157-162;

Norman Bryson, "Morimura: 3 Readings', Taro Amano, Morimura Yasumasa: Sickness onto Beauty, exh. cat. Yokohama Museum of Art, 1996):163-7.

 

קריאת רשות

Ayelet Zohar, "Pelluses/Phani: The Multiplication, Displacement and Appropriation of the Phallus", in: Nina Cornyetz and J. Keith Vincent (eds.) Perversion and Modern Japan: Psychoanalysis, Literature, Culture. (London and New York: Routledge, 2010): 102-123.

שעור מס. 8 – הומוארוטיות

קריאת חובה

Gregory M. Pflugfelder, Cartographies of desire: male-male sexuality in Japanese discourse, 1600-1950 (Berkeley: University of California Press, 1999).

Sugiura Ikuko, "Lesbian discourses in mainstream magazines of post-war Japan: Is Onabe distinct from Rezubian?,"Journal of Lesbian Studies (Vol.10(3-4), 2007):127-144.

קריאת רשות

 

Arita Keiko, "Lesbian mothers in Japan: An insider's report", in:   Diana KhorKamano Saori (eds.). Lesbians in East Asia: Diversity, Identities, and Resistance:105-111.

 

שעור 9 ייצוגי מגדר ומיניות במנגה ואנימה

קריאת חובה

Tamaki Saitō, "The asymmetry of masculine/Feminine Otaku: Moe, Yaoi and Phallic Girls," in: Ayelet Zohar, ed. Postgender: Gender, Sexuality and Performativity in Japanese Culture. (Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Press, 2009): 155-170.

Tamaki Saitō, J. Keith Vincent & Dawn Lawson (trans). Beautiful Fighting Girl (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011)

 

שעור 10 - זנות, אנג'ו קוסאי  (Enjo Kosai)

קריאת חובה

Sharon Kinsella, "Ganguro, Yamamba and the transracial style" ch. 7 in:  Schoolgirls, Money and Rebellion in Japan  (New York: Routledge, 2014):130-150.

 

שעורים 11 -13 רפרטים בכיתה


 

נושאים נוספים (מומלצים עבודות רפרט/סמינרים):

 

אוקדה הירוקו - הריון גברי?

שונגה - תאור אברי מין בתרבות החזותית של יפאן

-        הדפסי יוקוהאמה - נשים יפאניות וגברים זרים/ גברים יפאניות ונשים זרות

-        מיווה ינאגי - חתונות, עקרות בית, נשות משרד, נערות מעלית

גבריות חדשה

יושיקו שימאדה - על נשות נוחות / גיישה/ פן פן

מלונות אהבה: גוף, מיניות וחלל אדריכלי

Ho Swee Lin, "Private Love in Public Space: Love Hotels and the Transformation of Intimacy in Contemporary Japan," Asian Studies Review (vol. 32 issue 1, 2008): 31-56.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת