חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה באסיה במבט ביקורתי
  Introduction to Global Art:A Critical View of Visual Culture, Colonialism and Gl  
0821-1720-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600206אמכסיקושיעור ד"ר זהר אילת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי הגלובליזציה, ההגירה, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים -- מן העת העתיקה ועד להקשרים של תרבות חזותית עכשווית, תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין-תרבותי. מחד, נדון בתאוריות אמנות אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו, הדפס וכד'), ומאידך, נבחן מחדש ערכים מקומיים והשתנותם כתוצאה מן המפגש עם תרבות המערב. נבדוק תהליכי הטמעה ושל פיסול יווני ובודהיסטי; נתייחס לתאוריות ופרקטיקה בציור אסייתי אשר קרו כתוצאה מן המפגש עם אמנות חזותית מאירופה, החל מן המאה ה15 ואילך, כמו למשל אמנות נאנבן (Nanban Art); נתייחס לפורצלן ופיאנס – השפעות הדדיות בכלי הבית; ציור שמן ותרבות אסיה - דחיה וקבלה; כניסת הצילום לסין ויפאן במהלך המאה ה19; נתבונן בתערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה19, לעומת הביאנלות לאמנות של העשורים האחרונים; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצרים, והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי; נבחן מודלים של אקטיביזם וגישות ביקורתיות כאמצעי להתערבות במבנה ובעמדות פוליטיות מקומיות וביחס לתהליכי גלובליזציה; נדון בשאלות של הניסיון הקולוניאלי מחד, והפוסט-קולינאלי מאידך כמעצב של עמדות אלו; נבחן מהן ההשפעות של תהליכי קפיטליזציה גלובליים על מצב שוק האמנות, והתגובות לגלובליזציה שכזו.

 

Course description

The course will critically review processes of globalisation, immigration and the application or multiple cultural sources -- from Classical Art, to the context of Contemporary Art, with a special attention given to cross-cultural and trans-cultural encounter. On one hand, we shall discuss art theories that developed in Asia over the centuries (ink painting, woodblock printing etc,) while re-examining local values and their changes consequential from the encounter with Western culture. We will examine the assimilation of Greek and Buddhist sculpturing traditions;  We shall consider theories and practices in Asian painting that occurred after the encounter with European visual culture, from the 15th c. onwards, like Nanban Art; We will discuss Porcelain and faience – cross-cultural influences in tableware; We will rethink the great international expositions of the late 19th c. vis-à-vis contemporary art biennales. We will examine approaches to East-Asian art, curatorial rationale, and the methods by which such encounter is articulated for the viewer who is (nearly exclusively) defined as a Western viewer; we shall examine activist models and critical approaches for intervention in political ideologies and local structures in reference to global processes; we shall discuss colonial experience on one hand, and post-colonial conditions on the other and their respective impact on these issues; And finally we will look at the influence of global capitalist processes on the art market, and the reactions to such globalization.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1720-01 מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה באסיה במבט ביקורתי
Introduction to Global Art:A Critical View of Visual Culture, Colonialism and Gl
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר זהר אילת

סילבוס מפורט/דף מידע

 

מבוא לאמנות גלובלית:

תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה באסיה במבט ביקורתי

Introduction to Global Art:

A Critical View of Visual Culture, Colonialism and Globalisation in Asia

course number 0821-1720 מספר קורס

 

ד"ר אילת זהר

קורס מבוא, סמסטר א' תשע"ז

יום ד'  14:00-16:00

 

שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום טלפוני מראש

טלפון: 054-9208349

דוא"ל:  azohar@post.tau.ac.il

דרישות הקורס:

נוכחות בשיעורים, קריאת ספרות מחקר, בחינת מסכמת

מרכיבי הציון הסופי:

בחינה מסכמת (100%)

נושאי השיעורים (נתון לשינויים):

נושאי השיעורים הספציפיים ורשימת הקריאה הנלווית לכל שיעור יוכתבו בהתאם למהלך הדיון בכיתה.

תקציר הקורס

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי הגלובליזציה, ההגירה, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים מגוונים -- מן העת העתיקה ועד להקשרים של תרבות חזותית עכשווית, תוך שימת דגש מיוחד על המפגש הבין-תרבותי. מחד, נדון בתאוריות אמנות אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו, הדפס וכד'), ומאידך, נבחן מחדש ערכים מקומיים והשתנותם כתוצאה מן המפגש עם תרבות המערב. נבדוק תהליכי הטמעה ושל פיסול יווני ובודהיסטי; נתייחס לתאוריות ופרקטיקה בציור אסייתי אשר קרו כתוצאה מן המפגש עם אמנות חזותית מאירופה, החל מן המאה ה15 ואילך, כמו למשל אמנות נאנבן (Nanban Art); נתייחס לפורצלן ופיאנס – השפעות הדדיות בכלי הבית; ציור שמן ותרבות אסיה - דחיה וקבלה; כניסת הצילום לסין ויפאן במהלך המאה ה19; נתבונן בתערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה19, לעומת הביאנלות לאמנות של העשורים האחרונים; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצרים, והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי; נבחן מודלים של אקטיביזם וגישות ביקורתיות כאמצעי להתערבות במבנה ובעמדות פוליטיות מקומיות וביחס לתהליכי גלובליזציה; נדון בשאלות של הניסיון הקולוניאלי מחד, והפוסט-קולינאלי מאידך כמעצב של עמדות אלו; נבחן מהן ההשפעות של תהליכי קפיטליזציה גלובליים על מצב שוק האמנות, והתגובות לגלובליזציה שכזו.

Course Abstract

The course will critically review processes of globalisation, immigration and the application or multiple cultural sources -- from Classical Art, to the context of Contemporary Art, with a special attention given to cross-cultural and trans-cultural encounter. On one hand, we shall discuss art theories that developed in Asia over the centuries (ink painting, woodblock printing etc,) while re-examining local values and their changes consequential from the encounter with Western culture. We will examine the assimilation of Greek and Buddhist sculpturing traditions;  We shall consider theories and practices in Asian painting that occurred after the encounter with European visual culture, from the 15th c. onwards, like Nanban Art; We will discuss Porcelain and faience – cross-cultural influences in tableware; We will rethink the great international expositions of the late 19th c. vis-à-vis contemporary art biennales. We will examine approaches to East-Asian art, curatorial rationale, and the methods by which such encounter is articulated for the viewer who is (nearly exclusively) defined as a Western viewer; we shall examine activist models and critical approaches for intervention in political ideologies and local structures in reference to global processes; we shall discuss colonial experience on one hand, and post-colonial conditions on the other and their respective impact on these issues; And finally we will look at the influence of global capitalist processes on the art market, and the reactions to such globalization.

 

 

פרוט השעורים

1. מבוא מושגי – מהי גלובליות, פוסט-קולוניאליזם, טרנס-תרבות, ועוד...

בשיעור זה נעמוד על מושגי היסוד של הקורס וכיצד צמח תחום הידע שהקורס עוסק בו – אמנות גלובלית או כזו שאינה מתייחסת דווקא לגאוגרפיה ורגיונאליות כמושא מרכזי.

2. גאוגרפיה/ קרטוגרפיה אלטרנטיביות: על תיאור העולם במפות ערביות, הודיות וסיניות

הקרטוגרפיה המוכרת והנהוגה בעולמנו היא מודל מדעי אשר נוצר בעת העתיקה ושוכלל בעת הרנסנס והילך, על פי מדידות מתמטייות ודיווחי נוסעים וספנים. אולם המפה איננה רק מודל אובייקטיבי ומדיד, ומתקיימים בה גם תהליכים אידאולוגיים וכוחניים. בשעור זה נעמוד על מודלים אלטרנטיביים אשר חותרים תחת המודל האובייקטיבי של העולם כפי שהוא מוכר לנו בקרטוגרפיה מדעית מערבית.

3 .  יחסי אירופה-אסיה 1:  העת העתיקה - סגנון גנדהרא

בשיעור זה נסקור בקצרה את עקרונות הבודהיזם – מהם עיקריה של שיטה זו, נדון בסגנון הגרקו-בודהיסטי של גנדהרא, והאופן אשר בו אמות מידה וסגנון שמהווה את ראשית העיצוב והסגנון של אסכולות המערב (פיסול יווני קלאסי), נמצא גם בתת-היבשת ההודית והשפיע על היוצרים באזור זה. נעמוד גם על דבריו של ז'אן בוסריא, אשר מבקש לברר מחדש את מושג הסימולקרה ביחס לפיסול "פגני".

קריאת חובה

Stanley K. Abe, "Inside the Wonder House: Buddhist Art and the West," in: Donald S. Lopez, Jr. (ed.) Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism, (Chicago, IL: The University of Chicago Press): 63-106.

4. יחסים בין תרבותיים בתוך אסיה: בודהיזם, יחסים תוך-אסייתים

בשעור זה נסקור את הבודהיזם כמודל למעברים תרבותיים בתוך אסיה, בעיקר נעמוד על האופן בו דמות הבודהה, בציור ובפסול, ומבנה הסטופה/פגודה, עברו מן המקור ההודי, אל מרחב תרבויות אסיה כולל דר' מז' אסיה, טיבט, סין ויפאן.

קריאה מומלצת

מייקל קריתרס, בודהא מאנגלית - עודד דגן , תל אביב: דביר, 1988

זאקל, דיטריך (1966). אמנות הבודהיזם: צמיחתה, התפשטותה וגלגוליה, תל אביב: הוצאת דביר.

 

5. יחסים בין תרבותיים בתוך אסיה: קליגרפיה ציור הדיו - השפה הבינלאומית של מזרח אסיה

כתב הסימניות הסיני הפך להיות לשפת הכתיבה האקמית הרווחת ביותר באסיה ובעת שיאו, היו שותפות לו כל תרבויות אסיה - מויאטנם ועד מנג'וריה. לכתב זה השפעה מכרעת על ביסוס סגנון הדיו והשפה המונוכרומטית, ה"רזה" של סגנון זה, אשר ראשיתו בסין, אך אחיזתו בקוריאה וביפאן נותנים לו מקום מרכזי ביצירה של מזרח אסיה.

 

קריאת חובה

שרפשטיין, בן עמי (1970).

1. 'האמן הספונטני וההשראה הנחה עליו: הצייר הסיני' 99-118         

2. 'האמן כקו: שרבוט, קאליגרפיה, רישום, איווי', 147-54 האמן בתרבויות העולם, תל אביב: עם עובד.

 

6. יחסי אירופה אסיה 2:  הפצת הנצרות, ואמנות יפאנית בסגנון נאנבן

בשיעור זה נסקור את המפגש הראשון בין היפאנים והפורטוגזים – המסעות הגדולים מאירופה סביב אפריקה ועד למזרח אסיה. המפגש בין היפאנים לפורטוגזים על אדמת יפאן, וחדירת סגנון הציור האירופאי – הניסיונות להנחלת דת הנצרות ודחייתם; הולדת סגנון ציורי נאנבאן.

 

קריאה מומלצת

Okamoto Yoshitomo, The Namban Art of Japan, The Heibonsha survey of Japanese art; v. 019 1972

7. ארופה ואסיה במבט קולוניאלי 1:  קולוניאליזם - קריאה תאורטית

  קומודור פרי ופתיחת יפאן - תאורים יפאניים לעומת תאורים אמריקאיים; המפגש הטראומתי בין ספינות התותחים של הקומודור מת'יו פרי ושלטון הסמוראים ביפאן הביאו לידי תאורים הדדיים של עוצמת המפגש. בשעור נסקור דימויים יפאנים של אמריקאיים ודמויים אמריקאיים של יפאנים, כולל תמונות בסגנון נגסאקי ובסגנון יוקוהאמה. נתבונן בתערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה19, וייצוגי האחר במרחב הארופאי; מלחמות האופיום וחברת הודו המזרחית.

 

קריאה מומלצת

http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/black_ships_and_samurai/index.html

 

 

 

 

 

 

 

8. ציור שמן, צילום וניהונגה בתרבות אסיה  

תהליך הקליטה של שפת הפרספקטיבה וההצללה היה לתהליך טעון בעל עליות וירידות. בסופו, ציור השמן נקלט ביפאן תחת המושג "אבורה א", תוך שהוע משנה את פניה של האמנות המסורתית, מעולם של ציור דיו המושפע מסין, לסגנון הציור של ניהונ-גא אשר הטמיע אל תוכו את עקרונות הייסוד של ציור השמן הארופאי. תהליך זה של דחיה וקבלה כרוך גם בכניסת של שפת הצילום והשימוש שנעשה במדיום זה ביפאן.

 

9. אירופה, צפון אפריקה ואסיה במבט קולוניאלי 2:  אוריינטאליזם

נעסוק במושג ה"אוריינטאליזם" בהקשרו הצרפתי, הצפון אפריקאי, הערבי - והשלכותיו על מזרח אסיה. נעסוק ביור היפאנית של קלוד מונה, ואוע הקונטרוברסיאלי בMFA  בקיץ 2015 – ונעסוק בגלגוליו של קימונו. בין החוקרים אשר נעסוק בהם בשעור זה נמנים נמנים אדוארד סעיד, לינדה נוכלין וסאפן טאנאקה.

 

קריאת חובה

1.     אדוארד סעיד, 'הקדמה', אוריינטליזם (תל-אביב: עם עובד, 2000, מ1978):1-30.

 

2.     Linda Nochlin, ‘The Imaginary Orient’, The Politics of Vision (New York: Harper and Row, 1989): 33-60.

 

קריאה מומלצת

 

Karatani, Kojin (1998). 'Uses of Aesthetics: After Orientalism', Boundaries 2  Edward W. Said Issue ((vol 25, issue 2 Summer 1998):145-160.

 

11. גלובליזציה 3: פורצלן ופיאנס – כלי הבית הסיניים

בשיעור זה נעסוק בכיבוש המונגולי, הבאת הקולט לסין, התפתחות דרך המשי היבשתית, דרך המסחר הימית, חברת VOC ההולנדית, חיקויי הפורצלן הסיני בהולנד (פאיינס), קורנליס פרונק, כלי החרסינה באירופה, והמצאת החרסינה האירופאית.

 

12. קולוניאליזם: התערוכות העולמיות הגדולות

בשיעור זה נעסוק בשאלה של ייצוג האחר – תערוכות פריק שואוס בתחילת המאה ה19; שרה ברטמן וייצוג ההוטנטוטים בתרבות המערב; התערוכות הגדולות של מחצית וסוף המאה ה19; התערוכה האנתרופולוגית בפריז 1905.

 

13. פוסט-קולינאליזם

עם תום מלחה"ע ה2, ועצמאותן של הקולוניות השונות, התנאים הפוליטיים והחברתיים השתנו מקצה אל קצה: אנשי הקולוניות לשעבר היגרו אל המרכזים המטרופולינים של הערים הגדולות והשפיעו בנוכחותם על מהלך העניינים, פוליטית ותרבותית. בשיעור זה נסקור מספר רעיונות מבית היוצר של הומי בהאבהא, גיאטרי ספיבק, צ'ין ט. מינ-הא, ועוד.

 

קריאת חובה

הומי ק. בהאבהא, 'החומר הלבן: היבט פוליטי של לובן', תיאוריה וביקורת 20 (ירושלים: מכון ון ליר 2002, מ1998): 288-283.

 

14. גלובליזציה 4: הביאנלות לאמנות של העשורים האחרונים

נבחן את אופן ייצוגן של עבודות אמנות עכשווית במגרת הרב לאומי של הבינאלות ונבחן כיצד ישנו ייצוג של רב וטרנס תרבוציות בארועים אלו. נקרא במאמריהם של קאראטני קוג'ין ואריף דירליק, נבחן מודלים של אקטיביזם וגישות ביקוריות כאמצעי להתערבות במבנה ובעמדות פוליטיות מקומיות וביחס לתהליכים; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצר והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר, באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי;

מהן ההשפעות של תהליכי קפיטליזציה גלובליים על מצב שוק האמנות, והתגובות לגלובליזציה שכזו. כפי שעולה מבקורתם של פול או'ניל, טרי סמית' ועוד.

 

קריאת חובה 6

Paul O’Neill, Ch. 3 in: The culture of curating and the curating of culture(s): Cambridge, MA: The MIT Press, 2012).

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת