חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
  Introduction to Nineteenth Century Art  
0821-1509-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400001 קיקואיןשיעור ד"ר שוסטרמן רבקה
דרישות קדם   בחינה   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יסקור את התפתחותה של האמנות במאה ה-19 תוך התמקדות בזרמים בסגנונות ובאמנים\ות המרכזיים. נדון בשינויים הצורניים ובתכנים החדשים שהופיעו במעבר מהניאוקלאסיקה ,דרך הרומנטיקה, הריאליזם האימפרסיוניזם והפוסט אימפרסיוניזם לראשית המודרניזם. נתייחס לקונטקסט בו התרחשו השינויים וניעזר במקורות  טקסטואליים מתחום האמנות והתרבות.  

 

Course description

This is a survey course which examines the major movements and styles of the Nineteenth century. We will analyze the form and content of Neoclassical, Romantic, Impressionist and post-Impressionist artists and the context in which they were created.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1509-01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
Introduction to Nineteenth Century Art
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר שוסטרמן רבקה

סילבוס מפורט/דף מידע

                                                

מבוא לאמנות המאה ה-19

Introduction to Nineteenth Century Art

0821-1509

סמסטר א', תשע"ז

ד"ר רבקה נ.שוסטרמן

שיעור ליבה

 

שעות קבלה של המרצה והמקום: לפי תיאום מראש (בדוא"ל או בכתה)

טלפון 5443625

rivkashu@post.tau.ac.il 

הקורס יסקור את התפתחותה של האמנות במאה ה-19 תוך התמקדות בזרמים בסגנונות ובאמנים\ות המרכזיים. נדון בשינויים הצורניים ובתכנים החדשים שהופיעו במעבר מהניאוקלאסיקה ,דרך הרומנטיקה, הריאליזם האימפרסיוניזם והפוסט אימפרסיוניזם לראשית המודרניזם. נתייחס לקונטקסט בו התרחשו השינויים וניעזר במקורות  טקסטואליים מתחום האמנות והתרבות.  

This is a survey course which examines the major movements and styles of the Nineteenth century. We will analyze the form and content of Neoclassical, Romantic, Impressionist and post-Impressionist artists and the context in which they were created.

דרישות הקורס:

חובה: קריאת הטקסטים ברשימת השיעורים ותתכן קריאת חובה נוספת אליה יופנו הסטודנטים במהלך השיעורים.

מבחן סוף סמסטר.

מרכיבי הציון הסופי:

100% מבחן סוף סמסטר.

 

1. רקע: המאה ה - 8ו   

3-2 הניאוקלאסיקה:

וינקלמן,יוהן יואכים,הגיונות על חיקוי יצירות יווניו באמנות הציור והפיסול,ירושלים, 1992,עמ' 13-24         

קאופמן, קאנובה, דויד, אנגרה.

ריינולדס, גינזבורא, וודג'ווד,ווסט.

4.הרומנטיקה-אפיונים כללים:

Vaughn,William, Romanticism and Art, New York,1994 (revised edition),pp.9-27(Attitudes and Ambiguities).

פיוזלי, גויה, פרידריך, אסכולת נהר ההדסון.

5. הרומנטיקה האנגלית:

בלייק,טרנר, קאונסטבל.

כוכב, יהושע (מתרגם),משירי ויליאם בלייק, תל-אביב,1968, עמ' 17-44.

שלי,פרסי ביש, אדוניס:אלגיה על מותו של ג'ון קיטס (באנגלית,1821 ), יעקב אורלנד (מתרגם), תל אביב, 1976.

  6 . הרומנטיקה הצרפתית:

בלס, גילה, הצבע בציור המודרני,תיאוריה ופרקטיקה, עמ' 60-67 (דלקרוא: צבע=אור משמעו חיים ורגש).

גרוס,ג'ריקו,דלקרואה.

 7 .  אמצע המאה ה -19 :היחלשות מעמד האקדמיה.

ריאליזם: מייה,קורבה ,דומייה.

 8 . הפרה-רפאליתיים.

Hilton, Timothy, The Pre-Raphaelites, London, 1983 (1970), (Chapter two-The Brotherhood),PP.31-64.

9 . אמנות ואומנות (AND CRAFTS ARTS).

 10.  אימפרסיוניזם -מודרניות ומודרניזם.

בודלר, שארל, "צייר החיים המודרניים" ,צייר החיים המודרניים:מבחר כתבים אסתטיים, מיכה פרנקל, אבי כץ (מתרגמים), בני-ברק, 2007 תדפיס אלקטרוני.

בלס, גילה, הצבע בציור המודרני,תיאוריה ופרקטיקה, תל אביב, 1996, עמ'67-71

Perry, Lilla, Cabot, "Reminiscences of Claude Monet from 1889 to 1909", The American Magazine of Art, 1927, vol 18, no.3, pp.119-126

http://www.jstor.org/stable/23931183?seq=1#page_scan_tab_contents

11-12. פוסט אימפרסיוניזם-לעבר 'האוטונומיה של האמנות':

סרה, סזאן, גוגן, ואן- גוך.

ואן גוך, וינסנט, מכתבים לתיאו ,עודד פלד (מתרגם), ירושלים, 1992. (הפנייה בשיעור)

ברש , משה, דמות האדם בתולדות האמנות, ירושלים, 1992, עמ'  99-122 .      

14- 13.סוף המאה ה19-(סימבוליזם,אסטיתיזם, ארט נובו)

 

 

 

ביבליוגרפיה

אור מרים, ה 'סופי' ו ה 'אין סופי' ביצירת ויליאם בלייק, (זיעור) ר"ג, 1996 .

בודלר, שארל, "צייר החיים המודרניים" ,צייר החיים המודרניים:מבחר כתבים אסתטיים, מיכה פרנקל, אבי כץ (מתרגמים), בני ברק, 2007, תדפיס אלקטרוני.

בלס, גילה, הצבע בציור המודרני,תיאוריה ופרקטיקה, תל-אביב, 1996.

ברש, משה, דמות האדם בתולדות האמנות, ירושלים, 1992.

ברש, משה, מחשבת האמנות בדורות האחרונים, תל-אביב, 1984 .

הר סגור, מיכאל ,עידן האורות, תל אביב, 1984 .

ואן גוך, וינסנט, מכתבים לתיאו, ירושלים ותל אביב, 1992.

כוכב, יהושע (מתרגם), משירי ויליאם בלייק, תל-אביב, 1968.

מישורי, אליק, תולדות האמנות-מבוא כללי, תל-אביב, 2000 .

מרקוס , רות, '"פאם פאטאל" במעבר המאה', דורון לוריא (אוצר), פאם פאטאל-האישה ההורסת, תל-אביב, מוזיאון תל-אביב לאמנות, 2006, עמ'23-31.

סעיד, אדוארד, אוריינטליזם, תל-אביב, 2000 .

עמישי-מיזלש, זיוה, שער לאמנות המודרנית,אמנות המאה התשע עשרה, ירושלים, 2010 .

שלי, פרסי ביש, אדוניס:אלגיה על מותו של ג'ון קיטס , יעקב אורלנד (מתרגם), תל אביב, 1976 .

שפירו, מאייר, מבחר מאמרים בתולדות האמנות, מרדכי עומר (עורך ומקדים מבוא), 2003 .

 

 

Baigell, Mathew, A Concise History of American painting and Sculpture, 1996, (revised  edition).

 

Bello, Di Patrizia, Koureas Gabriel (edits.), Art, History, and the Senses: 1830 to the  present, Farnham, Surrey, Burlington, VT, 2010.

Boime, Albert, Art in an Age of Revolution,1750-1800, Chicago, 1987.

Clark Kenneth, The Romantic Rebellion: Romantic Versus Classic Art, London, 1976.

Eisenman, Stephan F.(ed.), Nineteenth century Art: A Critical History, New York, 2011.                

Eitner, Lorenz, An Outline of 19th Century European Painting from David through Cezanne,   ambridge, 1988, 2 vols.                                                                                                                              

Frascina, Francis, Blake, Fer, Garb & Harrison, Modernity and Modernism, French Painting in the Nineteenth Century, London, 1993.                                                                                                                               

Harrison, Charles, Wood, Paul, Gaiger, Jason (edits.),Art in Theory,1815-1900, Oxford, 1998.

Hilton Timothy, The Pre-Raphaelites, London, 1983(1970).                              

Honour, Hugh, Neoclassicism, Style and Civilization, 1991 (1977).                                  

Lewis, Michael J., American Art and Architecture, New York, 2006.                                                                        

Lister, Raymond, British Romantic Painting, Cambridge, 1994.                                                                                     

Nochlin, Linda, Realism and Tradition in Art, London, 1966.                                          

Nochlin, Linda, "The Imaginary orient", Art in America, Vol.71,No.5-8, May, 1983, Cambridge, 2009.

Perry,Lilla,Cabot, "Reminiscences of Claude Monet from 1889to 1909", The American Magazine of Art, 1927, vol 18, no.3, pp.119-126

http://www.jstor.org/stable/23931183?seq=1#page_scan_tab_contents

Rewald, John, Post Impressionism from Van Gogh to Gauguin, New York, 1978.

Rosenblum, Robert and Janson, Horst Woldemar, Art of the 19th Century: Painting and Sculpture, London, 1984.

Stangos, Nikos(ed.),Concepts of Modern Art, London, 1983.                                                                                                            

Vaughan, William, Romanticism and art, London, 1994.                                         

 Wood, Paul(ed.), The Challenge of the Avant-Garde, New Haven, London, 1999.                 

 


אוניברסיטת ת