חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת
  Art Introduction to Islam: the Glory  
0821-1341-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600001 קיקואיןשיעור ד"ר קפיטיקין לב אריה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם  ערבים, פרסים וטורקים מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק ב' – התפארת, עוסק באדריכלות, אמנות החפץ וציור כתבי-יד מוסלמיים בתפארתם בימי-הביניים המאוחרים, למן עליית השושלות הטורקיות במאה ה 11 ועד למאה ה 19. בין השאר, נעסוק בהתפתחות האדריכלות המוסלמית והדימוי הפיגורטיבי בציור הפרסי וההודי-מוגולי.

 

Course description

The introductory course offers a general survey of major artworks, basic concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on architecture, objects, calligraphy and ornament, teaching the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part II – The Splendour, explores Islamic architecture, art and painting in their periods of splendor during the later Middle Ages, from the rise of the Turkish dynasties in the eleventh century until the nineteenth century. Amongst other artwork, we shall be dealing with the evolution of Islamic architecture and the figurative image in Persian and Indian-Mughal painting.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1341-01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת
Art Introduction to Islam: the Glory
שנה"ל תשע"ז | סמ'  ב' | ד"ר קפיטיקין לב אריה

סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא לאמנות עמי האסלאם ') – התפארת  (ניתן לקחת גם ללא קשר לחלק א')

Introduction to the Arts of Islamic People II - The Splendor (May be taken independently of part I)

0821.1341

סמסטר ב', תשע"ז  2016-17

סוג המסגרת: שיעור ליבה, 2 ש"ס

 

שם המרצה : ד"ר אריה לב קפיטייקין                                   דוא"ל:  levkapit@gmail.com

 

שעות קבלה / מיקום: בתיאום מראש עם המרצה בדוא"ל או טלפון.

 

מטלת סיום הקורס:                                                                                                                                                 

 בחינה מסכמת עם שאלות בחירה (אמריקאית)  % 100.                                                                                                  

 

תיאור הקורס:  

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם  ערבים, פרסים וטורקים מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק ב' – התפארת, עוסק באדריכלות, אמנות החפץ וציור כתבי-יד מוסלמיים בתפארתם בימי-הביניים המאוחרים, למן עליית השושלות הטורקיות במאה ה 11 ועד למאה ה 19. בין השאר, נעסוק בהתפתחות האדריכלות המוסלמית והדימוי הפיגורטיבי בציור הפרסי וההודי-מוגולי.

 

The introductory course offers a general survey of major artworks, basic concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on architecture, objects, calligraphy and ornament, teaching the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part II – The Splendour, explores Islamic architecture, art and painting in their periods of splendor during the later Middle Ages, from the rise of the Turkish dynasties in the eleventh century until the nineteenth century. Amongst other artwork, we shall be dealing with the evolution of Islamic architecture and the figurative image in Persian and Indian-Mughal painting.

 

TextBooks

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven and London, 2001.

 

Sheila Blair and Jonathan Bloom, The Art and Architecture of Islam 1250-1800, New Haven and London, 1994.

 

 

 

 

 

יחידות-הלימוד (נתון לשינויים):

 

1.  אדריכלות דתית באסלאם המוקדם: מסגד החצר וכיפת הסלע

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 15-36.

או

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1987, pp. 48-67, 104-138.

 

 

2. אדריכלות ואמנות בארמונות מוסלמיים  בתקופה הקדומה

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 51-59.

או

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1973, pp. 67-72, 141-173.

 

 

3. אורנמנט וכתב באמנות האסלאם

 

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1987, pp. 188-205.

 

Annemarie Schimmel, Islamic Calligraphy [Iconography of Religions 22/1], Leiden 1970, pp.               1-14.

 

Erica C. Dodd, "The image of the word: notes on the religious iconography of Islam", in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA and Oxford 2007, pp. 185-212.

 

4. הולדת קהיר והאמנות הפאטימית

 

André Raymond, "Cairo: the Fatimid city", in Writing Egypt: History, Literature, and Culture, ed. Aleya Serour, Cairo, 2012, pp. 55-64.

 

Richard Ettinghausen, "Early realism in Islamic art", in Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida, Rome, 1956, vol. 1, pp. 250-273.

 

 

5. "התחייה הסונית" תחת הסלג'וקים: המדרסה, ארבעת-האיוואנים והמוקרנס מאות 11 – 12.

 

נחמיה לבציון, דפנה אפרת ודניאלה טלמון-הלר, האסלאם מבוא להיסטוריה של הדת, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 2000, כרך ג', ע''ע 81 – 103.

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 133-163.

 

6. אמנות החפץ באסלאם

 

Dorothy G. Shepherd, "Banquet and hunt in medieval Islamic iconography," In Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, ed. U. E. McCracken, L. M. C. Randall, and R. H. Randall, Baltimore, 1974, pp. 79-92.

 

Oleg Grabar, "The shared culture of objects", in Byzantine Court Culture from 829 to 1204, ed. Henry Maguire, Washington, DC, 1997, pp. 115-129.

 

Hana Taragan, "The 'speaking' inkwell from Khurasan: object as 'world' in Iranian medieval metalwork", Muqarnas, 22 (2005), pp. 27-42.

 

 

7. אדריכלות האבן  במרחב הלבאנט ובמצרים, מאות 12 - 15

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 217-243.

 

Jason Thompson, "The Mamluks", in Writing Egypt: History, Literature, and Culture, ed. Aleya Serour, Cairo, 2012, pp. 65-82.

 

Sheila Blair and Jonathan Bloom, The Art and Architecture of Islam 1250-1800, New Haven and London, 1994, pp. 70-96.

 

 

8. ציור כתבי-יד ערביים א': ראשית איור כתב היד הערבי

 

Eva R. Hoffman, "The beginnings of the illustrated Arabic book: An intersection between art and scholarship", Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

 

Oya Pancaroǧlu, "Socializing medicine: Illustrations of the Kitāb al-Diryāq", Muqarnas, 18 (2001), pp. 155-172.

 

9. ציור כתבי-יד ערביים ב': איורי המקאמאת, חיי יום-יום בעולם האסלאם המדיאבלי

 

Richard Ettinghausen, Arab Painting, Geneva, 1962, pp. 104-124.

 

George Alain, "The illustrations of the Maqamat and the shadow play", Muqarnas, 28 (2011),                   pp. 1-42.

 

 

 

10. אדריכלות אירנית בשושלות המונגוליות, מאות 14 – 15

 

Sheila Blair and Jonathan Bloom, The Art and Architecture of Islam 1250-1800, New Haven and London, 1994, pp. 5-19, 37-54.

 

11. הציור הפרסי הקלאסי והשאה-נאמה באירן, מאות 14 – 15

 

Oleg Grabar, Mostly Miniatures: An Introduction to Persian Painting, Princeton, NJ, 2000,           pp. 82-120                                                        

או

Sheila R. Canby, Persian Painting, London, 2005, pp. 25-75.

 

12. מוחמד הנביא ונביאים אחרים באמנות האסלאם

 

Christiane J. Gruber, "Between logos (kalima) and light (nur): Representations of the prophet Muhammad in Islamic painting", Muqarnas, 26 (2009), pp. 1-34.

 

Prophet Muhammad in Islamic and Western Arts: http://zombietime.com/mohammed_image_archive/

 

 

 

13. ציור פרסי מאוחר ופורטרט באירן והודו, מאות 16 – 19

 

Sheila R. Canby, Persian Painting, London, 2005, pp. 76-101, 117-124.

 

David J. Roxburgh, "Kamal al-Din Bihzad and authorship in Persianate painting", Muqarnas, 18 (2000), pp. 119-146.

 

Video on Bihzad / Behzad: http://afghanistan.asiasociety.org/timeline/51/CE/1450

 

 

 

ביבליוגרפיה

דת והיסטורית האסלאם

 

חווה לצרוס-יפה, האיסלאם: קווי יסוד, ספריית "אוניברסיטה משודרת", תל אביב, 1980.

או

נחמיה לבציון, דפנה אפרת ודניאלה טלמון-הלר, האסלאם מבוא להיסטוריה של הדת, כרכים א'-ד', האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 2000.

או

Marshall G. S Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization,                 3 vols., Chicago, 1977.

 

 

אמנות ואדריכלות

 

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1987

 

Robert Irwin, Islamic Art in Context: Art, Architecture, and the Literary World, New York, 1997.

 

Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, London, 1997.

 

Robert Hillenbrand, Islamic Architecture. Form, Function and Meaning, Edinburgh, 1994.

 

D. Fairchild Ruggles, Islamic Art and Visual Culture: An Anthology of Sources, Malden, MA, 2011.

 

Aleya Serour ed., Writing Egypt: History, Literature, and Culture, Cairo, 2012.

 

Jonathan M. Bloom, Arts of the City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid North Africa and Egypt, New-Haven and London 2007.

 

Oleg Grabar, The Shape of the Holy: Early Islamic Jerusalem, Princeton, NJ, 1996.

 

Museum with No Frontiers, The Ayyubid Era: Art and Architecture in Medieval Syria, Vienna, 2015.

 

Yasser Tabbaa, The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival, Washington, DC, 2001.

 

אורנמנט וכתב

Oleg Grabar, The Mediation of Ornament, Princeton, NJ 1998, pp. 47-118.

 

Eva Baer, Islamic Ornament, New York, 1998.

 

Lisa Golombek, "The draped universe of Islam", in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva R. Hoffman, Malden, MA and Oxford 2007, pp. 97-113.

 

Annemarie Schimmel, Islamic Calligraphy [Iconography of Religions 22/1], Leiden 1970.

 

Erica C. Dodd and Shereen Khairallah, The Image of the Word: A Study of Quranic Verses in Islamic Architecture, 2 vols., Beirut 1981.

 

Richard Ettinghausen, "Arabic epigraphy: communication or symbolic affirmation", in Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. Miles, ed. Dickran K. Kouymijian, Beirut, 1974, pp. 297–311.

 

Sheila S. Blair, Islamic Inscriptions, Edinburgh, 1998.

 

Sheila Blair, Islamic Calligraphy, Edinburgh 2006.

 

Eva R. Hoffman, "Pathways of portability: Islamic and Christian interchange from the tenth through the twelfth century", Art History, 24/1 (2001), pp. 17-50.

 

ציור ערבי

Dorothy G. Shepherd, "Banquet and hunt in medieval Islamic iconography," In Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, ed. U. E. McCracken, L. M. C. Randall, and R. H. Randall, Baltimore, 1974, pp. 79-92.

 

Terry Allen, "Aniconism and figural representation in Islamic art", in Five Essays on Islamic Art, Sebastopol, CA 1988, pp. 17–37.

 

Richard Ettinghausen, "Early realism in Islamic art", in Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida, Rome, 1956, vol. 1, pp. 250-273.

 

Thomas W. Arnold, Painting in Islam: A Study of the Place of Pictorial Art in Muslim Culture, New York, 1965.

 

Richard Ettinghausen, Arab Painting, Geneva, 1962.

 

Eva R. Hoffman, "The beginnings of the illustrated Arabic book: An intersection between art and scholarship", Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

 

George Alain, "The illustrations of the Maqamat and the shadow play", Muqarnas, 28 (2011),                pp. 1-42.

 

ציור פרסי והודי מאוחר

Oleg Grabar, Mostly Miniatures: An Introduction to Persian Painting, Princeton, NJ 2000.

 

Sheila R. Canby, Persian Painting, London, 2005.

 

Christiane J. Gruber, "Between Logos (kalima) and light (nur): Representations of the prophet Muhammad in Islamic painting", Muqarnas, 26 (2009), pp. 1-34.

 

Persis Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos in Medieval Islam, New Haven 2011.

 

Eleanor Sims, Boris I. Marshak, and Ernst J. Grube, Peerless Images: Persian Painting and its Sources, New Haven, 2002.

 

Michael A. Barry, Figurative Art in Medieval Islam and the Riddle of Bihzad of Herât (1465-1535), Paris 2004.

 

Linda Komaroff and Stefano Carboni, The Legacy of Genghis Khan: Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256-1353, New York, 2002.

 

Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry, Timur and the Princely Vision: Persian Art and Culture in the Fifteenth Century, Los Angeles, CA 1989.

 

Layla S. Diba and Basil W. Robinson, Royal Persian Paintings: The Qajar Epoch, 1785-1925, London, 1998.

 

אתרי אינטרנט

 

Dynasties & History of Islam: https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/sultanates

 

Terms in Islam & Islamic Art: http://www.islamic-art.org/Glossary/glossary.asp

 

Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Oxford, 2009. גישת-אונליין דרך אתר הספרייה:                                                                                                      

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195309911.001.0001/acref-9780195309911

 

Comprehensive Online Database of Islamic Medieval & Modern Architecture (MIT) – sites, buildings, bibliographies: http://www.archnet.org

 

Museum with No Frontiers (MWNF), Online Exhibition of Islamic Art:http://www.museumwnf.org/

 

Qantara (Bridge) - Islamic Art in the Mediterranean:

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_carte.php?carte=carte-01&lang=en

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת