חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
  Introduction to Islam Art: the Beginning  
0821-1331-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600115 מכסיקושיעור ד"ר קפיטיקין לב אריה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם  ערבים, פרסים וטורקים מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק א' – הראשית : עוסק בראשית אמנות האסלאם ובהתגבשות שפתה הייחודית, על רקע מורשות אמנותיות שכנות, הפרסית-סאסאנית, המרכז-אסיאתית והביזנטית. טווח הזמן הינו ימי הביניים המוקדמים למן עליית האסלאם במאה ה 7, עבור בח'ליפויות הגדולות של האומיים והעבאסים ועד לשנת 1000 לערך.

 

Course description

The introductory course offers a general survey of major artworks, concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on architecture, objects, calligraphy and ornament, imparting the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part I – The Beginning: explores the beginnings of Islamic art and its formation of distinctive visual language, on the background of neighbouring visual traditions, the Persian-Sasanian, the Central-Asian, and the Byzantine. The timespan covers the early Middle Ages from the rise of Islam in the seventh century, through the great Caliphates of the Umayyads, and the Abbasids until about 1000 C.E.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1331-01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
Introduction to Islam Art: the Beginning
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר קפיטיקין לב אריה

סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא לאמנות עמי האסלאם (א') - הראשית

Introduction to the Arts of Islamic People I - The Beginning

0821.1331

סמסטר א', תשע"ז 2016-17

סוג המסגרת: שיעור ליבה, 2 ש"ס

 

שם המרצה : ד"ר אריה לב קפיטייקין                                   דוא"ל:  levkapit@gmail.com

 

שעות קבלה / מיקום: בתיאום מראש עם המרצה בדוא"ל או טלפון.

 

מטלת סיום הקורס:

בחינה מסכמת עם שאלות בחירה (אמריקאית)  % 100. 

 ציון עובר בבוחן מושגים יסודיים בתרבות ודת האסלאם (באמצע הסמסטר).

ציון הבוחן איננו נכנס לשקלול הסופי, אך הינו תנאי מקדים לסיום הקורס ולקבלת ציון בו.

 

תיאור הקורס:  

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם  ערבים, פרסים וטורקים מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק א' – הראשית : עוסק בראשית אמנות האסלאם ובהתגבשות שפתה הייחודית, על רקע מורשות אמנותיות שכנות, הפרסית-סאסאנית, המרכז-אסיאתית והביזנטית. טווח הזמן הינו ימי הביניים המוקדמים למן עליית האסלאם במאה ה 7, עבור בח'ליפויות הגדולות של האומיים והעבאסים ועד לשנת 1000 לערך.

  

The introductory course offers a general survey of major artworks, concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on architecture, objects, calligraphy and ornament, imparting the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part I – The Beginning: explores the beginnings of Islamic art and its formation of distinctive visual language, on the background of neighbouring visual traditions, the Persian-Sasanian, the Central-Asian, and the Byzantine. The timespan covers the early Middle Ages from the rise of Islam in the seventh century, through the great Caliphates of the Umayyads, and the Abbasids until about 1000 C.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TextBooks

 

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1987.                           

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven and London, 2001.

 

 

יחידות-הלימוד (נתון לשינויים):

 

1.  המרחב ההיסטורי והגאוגרפי - גישות מערביות ואוריינטליסטיות לאמנות האסלאם

 

Robert Irwin, Islamic Art in Context: Art, Architecture, and the Literary World, New York, 1997, pp. 17-36.

אדוארד סעיד, אוריינטליזם, תרגום עתליה זילבר, תל אביב, 1995, ע''ע 32-11.

 

 

2.  "מסגד החצר": Form-Follows-Function

 

Ira Lapidus, A History of Islamic Societies, 3rd ed, Cambridge, 2002, pp. 24-45.                                   available online on googlebooks.

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 20-36.

 

 

3. כיפת הסלע בירושלים כמבנה ניצחון

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 15-20.

 

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1973, pp. 48-67.

 

 

4. הארמונות האומיים : הולדת הפטרונות "החילונית"

 

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1973, pp. 141-165.

 

Robert Hillenbrand, "La Dolce Vita in early Islamic Syria: The evidence of later Umayyad palaces", Art History 5/1, (1982), pp. 1-35.

 

או עברית:                                 חנה טרגן, פטרונות ואמנות בארמון האומיי ביריחו, ירושלים, 1997.

 

 

5. אמנות ואדריכלות הח'ליפות העבאסית בבגדד וסמרה.

 

Ira Lapidus, A History of Islamic Societies, 3rd ed, Cambridge, 2002, pp. 74-90.

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 51-61.

 

 

6. שפת האורנמנט המוסלמי: ערבסקה ו"טקסטיליות"

 

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1987, pp. 188-205.

 

Lisa Golombek, "The draped universe of Islam", in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA and Oxford 2007, pp. 97-113.

 

 

7. הכתב באסלאם: כאמנות וכדמות

 

Erica Cruikshank Dodd, "The image of the word: notes on the religious iconography of Islam", in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA and Oxford 2007, pp. 185-212.

 

Annemarie Schimmel, Islamic Calligraphy [Iconography of Religions 22/1], Leiden 1970,                     pp. 1-14.

 

8."מחזור החצר Princely Cycle-" באמנות האסלאם

 

Dorothy G. Shepherd, "Banquet and hunt in medieval Islamic iconography", in Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, ed. U. E. McCracken, L. M. C. Randall, and R. H. Randall, Baltimore, 1974, pp. 79-92.

 

Eva R. Hoffman, "Pathways of portability: Islamic and Christian interchange from the tenth through the twelfth century", Art History, 24/1 (2001), pp. 17-50.

 

9. ידע ובידור: ציורי כתבי-יד אסלאמיים

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 128-9, 257-263.

 

Eva R. Hoffman, "The beginnings of the illustrated Arabic book: An intersection between art and scholarship", Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

 

 

10.  קברים ומאוזוליאה

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, 110-115, 145-152.

 

Oleg Grabar, "The earliest Islamic commemorative structures, notes and documents",                               Ars Orientalis, 4 (1966), pp. 7–46.

 

 

11. תור הזהב של אל-אנדלוס : אמנות ואדריכלות בספרד המוסלמית

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 83-98.

 

Jerrillynn D. Dodds, Al-Andalus: The Art of Islamic Spain, New-York, 1992, pp. 11-25.

 

 

ביבליוגרפיה

 

דת והיסטוריה

 

חווה לצרוס-יפה, האיסלאם: קווי יסוד, ספריית "אוניברסיטה משודרת", תל אביב, 1980.

 

חווה לצרוס-יפה, עוד שיחות על דת האיסלאם, ספריית "אוניברסיטה משודרת", תל אביב, 1985.

או

נחמיה לבציון, דפנה אפרת ודניאלה טלמון-הלר, האסלאם מבוא להיסטוריה של הדת, כרכים א'-ד', האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 2000.

או

Marshall G. S Hodgson, The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. Volume One, The Classical Age of Islam, Chicago, 1977.

או

Ira Lapidus, A History of Islamic Societies, 2nd ed., Cambridge, 2002. Online on googlebooks.

 

אמנות ואדריכלות

 

Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, London, 1997.

 

Robert Irwin, Islamic Art in Context: Art, Architecture, and the Literary World, New York, 1997.

 

D. Fairchild Ruggles, Islamic Art and Visual Culture: An Anthology of Sources, Malden, MA, 2011.

 

Eva Hoffmann, ed., Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, Malden, MA and Oxford, 2007.

 

Robert Hillenbrand, Islamic Architecture. Form, Function and Meaning, Edinburgh, 1994.

 

Garth Fowden, Quṣayr ʻAmra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria, Berkeley, CA, 2004.

 

כתב, אורנמנט, וציור

 

Oleg Grabar, The Mediation of Ornament, Princeton, NJ 1998, pp. 47-118.

 

Eva Baer, Islamic Ornament, New York, 1998.

 

Annemarie Schimmel, Islamic Calligraphy [Iconography of Religions 22/1], Leiden 1970.

 

Sheila S. Blair, Islamic Inscriptions, Edinburgh, 1998.

 

Erica C. Dodd and Shereen Khairallah, The Image of the Word: A Study of Quranic Verses in Islamic Architecture, 2 vols., Beirut 1981.

 

Richard Ettinghausen, "Arabic epigraphy: communication or symbolic affirmation", in Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. Miles, ed. Dickran K. Kouymijian, Beirut, 1974, pp. 297–311.

 

Richard Ettinghausen, Arab Painting, Geneva, 1962.

 

אתרי אינטרנט

 

Dynasties & History of Islam: https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/sultanates

 

Terms in Islam & Islamic Art: http://www.islamic-art.org/Glossary/glossary.asp

 

Jonathan M. Bloom and Sheila S. Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Oxford, 2009. גישת-אונליין דרך אתר הספרייה:                                                                                                      

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195309911.001.0001/acref-9780195309911

 

Comprehensive Online Database of Islamic Medieval & Modern Architecture (MIT) – sites, buildings, bibliographies: http://www.archnet.org

 

Museum with No Frontiers (MWNF), Online Exhibition of Islamic Art:http://www.museumwnf.org/

 

Qantara (Bridge) - Islamic Art in the Mediterranean:

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_carte.php?carte=carte-01&lang=en

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת