חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא לתיאטרון היהודי והעברי
  Introduction to Jewish and Hebrew Theatre  
0811-2202-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400209 מכסיקושיעור ד"ר ליפשיץ יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לתיאטרון היה לרוב מקום שולי יחסית בתרבות היהודית המסורתית. אולם למרות (ואולי בגלל) זאת, בפעמים הנדירות שהייתה פעילות תיאטרונית בחברות יהודיות, זו אפשרה פרשנויות דרמטיות חדשות וביצועים גופניים חתרניים של המסורת. עם צמיחת התיאטרון היידי המודרני בסוף המאה התשע-עשרה, הפך התיאטרון לזירה מרכזית ובולטת לביצוע הקונפליקטים היסודיים של תרבות העוברת שינויים חריפים: מודרניזציה, הגירה, עיור, וחילון. לצדו, התיאטרון העברי המודרני השתתף בגיבושה של תרבות לאומית חדשה והתמודד עם שאלות דרמטורגיות ופרפורמטיביות שהתעוררו עם הפרויקט הציוני: כתיבה ומשחק בעברית; חלל וגוף; מיתוס והעבר היהודי. בקורס נעקוב אחר התהליכים הללו.
Course description
Theatre usually held a marginal place within traditional Jewish culture. Yet despite (or perhaps because) of this, in the rare occasions when Jewish societies were theatrically active, this activity allowed for new dramatic interpretations and subversive bodily performances of Jewish tradition. With the emergence of modern Yiddish theatre at the end of the nineteenth century, theatre became a prominent arena for performing the fundamental conflicts of a culture that goes through rapid changes: modernization, immigration, urbanization, and secularization. Alongside it, modern Hebrew theatre participated in the construction of a new national culture and faced the dramaturgical and performative questions that arose with the Zionist project: writing and acting in Hebrew; space and body; myth and the Jewish past. This course will introduce the students to these dynamics.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2202-01 מבוא לתיאטרון היהודי והעברי
Introduction to Jewish and Hebrew Theatre
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר ליפשיץ יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע
 
מבוא לתיאטרון היהודי והעברי
Introduction to Jewish and Hebrew Theatre
סמסטר א, תשע"ז
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ
דואר אלקטרוני: yairlip@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
קריאת יצירות ומאמרים, מבחן מסכם
 
מרכיבי הציון הסופי
100% בחינה מסכמת
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1.      תיאטרון "יהודי" ו"עברי" – בעיות יסוד בהגדרה ובהיסטוריוגרפיה.
2.      יהודים, דרמה ותיאטרון בעת העתיקה: מהמקרא ועד "יציאת מצרים".
3.      העת העתיקה המאוחרת: חז"ל והאימפריה הרומית.
4.      הפורים-שפיל.
5.      דרמה עברית ותיאטרון יהודי ברנסנס האיטלקי.
6.      מהרמח"ל למחזאות ההשכלה.
7.      גולדפאדן וצמיחת התיאטרון היידי המקצועי.
8.      "שונד", רפורמות, ודרמה חברתית בתיאטרון היידי.
9.      אוואנגארד תיאטרוני במוסקבה: "הגוסט" ו"הבימה".
10. צמיחת התיאטרון העברי בארץ-ישראל.
11. התגבשות המחזה העברי המודרני.
יצירות – קריאת חובה
  1. "יציאת מצרים" / יחזקאל
  2. "צחות בדיחותא דקידושין" / יהודה סומו (לאונה דה-סומי)
  3. "מעשה שמשון" / משה חיים לוצאטו
  4. "המכשפה" / אברהם גולדפאדן
  5. "מירלה אפרת" / יעקב גורדין
  6. "הדיבוק" / ש' אנ-סקי
  7. "האדמה הזאת" / אהרן אשמן
  8. "אללה כרים" / ל"א אריאלי (אורלוף)
  9. "ים בחלון" / לאה גולדברג
 
מחקרים
אלמגור, דן. "מחזאים ללא תיאטרון (הסופרים העבריים במאות הי"ח והי"ט – והתיאטרון)." במה 71-72 (1980), עמ' 123­-137.
בלקין, אהובה. הפורים שפיל: עיונים בתיאטרון היהודי העממי, ירושלים: מוסד ביאליק, 2002.
בן-מאיר, אורנה. "'שמלה לכה קצין תהיה לנו': על סוגיית התלבושת המקראית בתיאטרון העברי." מותר 15 (תשס"ח), עמ' 107 – 118.
דבורז'צקי, אסתי. "'... ולא נתת חלקי בבתי תיאטראות': התיאטרון בספרות חז"ל", תרבות התיאטרון בארץ-ישראל ובעולם הקלאסי, ארתור סג"ל (עורך), חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, 1994, עמ' 51­­­-68.
דוד, יונה. המחזות של משה חיים לוצאטו: מחקר משווה. ירושלים: עכשיו, 1972.
ויס, זאב. "יהודי ארץ ישראל ותרבות הפנאי הרומית: חכמים וקהילה, הלכה ומעשה." ציון סו, ד (2001), עמ' 427­-450.
זר-ציון, שלי. הבימה בברלין: מיסודו של תיאטרון ציוני. ירושלים: מאגנס, 2015.
---. "'הווילנער טרופע':פרולוג להיסטוריה של 'הבימה'."ביקורת ופרשנות 41(2009), עמ' 65­-92.
---. "התיאטרון הארצישראלי (התא"י): תנועה בין פריפריות תרבותיות." זמנים 99 (2007), עמ' 16­-25.
טרטקובסקי, ילנה. הבימה – המורשת הרוסית. תל אביב: ספרא, 2013.
ירושלמי, דורית. "תאטרון יידיש כתשתית אמנותית לתאטרון העברי: מבט על התאטרון של במאי תקופת הישוב." ביקורת ופרשנות 41(2009), עמ' 7­-39.
ירושלמי, דורית ושמעון לוי (עורכים). אל נא תגרשוני: עיונים חדשים ב'הדיבוק'. תל אביב: ספרא, 2009.
לוי, עמנואל. התיאטרון הלאומי הבימה : קורות התיאטרון בשנים 1979-1917. תל אביב: עקד, 1981.
לוי, שמעון. מקטרים בבמות: עיונים בדרמה עברית, תל אביב: אור עם, 1992.
ליפשיץ, יאיר. לשון הקודש, גרסת הקומדיה: דרמות אינטרטקסטואליות על במת "צחות בדיחותא דקידושין". רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2010.
---. מסורת מגולמת בגוף: ביצועים תיאטרוניים של טקסטים יהודיים. באר שבע: דביר והוצאת אוניברסיטת בן גוריון, 2016.
נורמן, יצחק (עורך). בראשית הבימה – נחום צמח בחזון ובמעש. ירושלים: הספריה הציונית, 1966.
עפרת, גדעון. אדמה, אדם, דם: מיתוס החלוץ ופולחן האדמה במחזות ההתיישבות. תל אביב: צ'ריקובר, 1980.
פיינגולד, בן-עמי. "בין 'לישרים תהילה' ל'אמת ואמונה': מה אלגורי במחזה האלגורי?" מחקרי ירושלים בספרות עברית ז (1985), עמ' 35­-70.
קוחנסקי, מנדל. התאטרון העברי. תרגום אביב מלצר. ירושלים : ויידנפלד וניקולסון, 1974.
שירמן, חיים. לתולדות השירה והדראמה העברית, כרך ב. ירושלים: מוסד ביאליק, 1979.
שוהם, חיים. "יעקב ורחל: בדרך ליצירת תיאטרון עברי ותרבות עברית מקורית בארץ-ישראל." במה 119 (תש"ן), עמ' 62–84.
שקד, גרשון. המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחיה: נושאים וצורות. ירושלים: מוסד ביאליק, 1970.
Belkin, Ahuva (ed.) Jewish Theatre: Tradition in Transition and Intercultural Vistas. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 2008.
--- (ed.). Leone de' Sommi and the Performing Arts. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1997.
Berkowitz, Joel. Shakespeare on the American Yiddish Stage. Iowa City: University of Iowa Press, 2002.
Berkowitz, Joel and Barbara Henry (eds.). Inventing the Modern Yiddish Stage: Essays in Drama, Performance, and Show Business. Detroit: Wayne State University Press, 2012.
Free, Katharine B. "Thespis and Moses: The Jews and the Ancient Greek Theatre", Theatre and Holy Script, ed. Shimon Levy. Brighton: Sussex Academic Press (1999), pp. 149-158.
Harshav, Benjamin. The Moscow Yiddish Theater: Art on Stage in the Time of Revolution. New Haven: Yale University Press, 2008.
Kammer, Miriam. “Romanization, Rebellion and the Theatre in Ancient Palestine”, Ecumenica: Journal of Theatre and Performance 3:1 (2010), pp. 7-23.
Moreh, Shmuel and Philip Sadgrove. Jewish Contributions to Nineteenth-Century Arabic Theatre: Plays from Algeria and Syria. Oxford: Oxford University Press, 1996.
Most, Andrea. Making Americans: Jews and the Broadway Musical. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.
-----. Theatrical Liberalism: Jews and Popular Entertainment in America. New York: NYU Press, 2013.
Nahshon, Edna (ed.). Jewish Theatre: a Global View, Leiden: Brill, 2009.
Rokem, Freddie. "Hebrew Theater from 1889 to 1948." Theater in Israel. Ed. Linda Ben-Zvi. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996, pp. 51-84.
Sandrow, Nahma. Vagabond Stars: A World History of Yiddish Theater, New York: Harper & Row (1977).
Veidlinger, Jeffrey. The Moscow State Yiddish Theater: Jewish Culture on the Soviet Stage. Bloomington: Indiana University Press, 2000.
Weiss, Zeev. Public Spectacles in Roman and Late Antique Palestine. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014.
Yerushalmi, Dorit. "Toward a Balanced History: 'Ohel', the 'Workers Theatre of Eretz Yisrael' as a Cultural Alternative to Habima (1935-1946),"Journal of Modern Jewish Studies 13:3 (2014), pp. 340-359.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת