חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפואטיקה של המקרי
  The Poetics of Chance  
0810-5074-01
אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
סמ'  א'1000-1200211 מכסיקוסמינר ד"ר דותן איל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הפואטיקה של המקרי
The Poetics of Chance
סמסטר א תשע"ז
סמינר 2 שעות
ד"ר אייל דותן
טלפון 0544983483
שעות קבלה – לפי תיאום מראש
תאור הקורס
במרכז הקורס עומדות השאלות, כיצד מיוצגים אירועים מקריים, קטנים כגדולים, ביצירות ספרות ואמנות וכיצד הם משפיעים על הקומפוזיציה, העולם המכונן ומערכת היחסים עם הקולטים. הנחת היסוד העומדת בבסיס החקירה שלנו היא כי אין "אירוע מקרי" טיפוסי אלא הבניות שונות שלו, התלויות בזמן, במקום ובאינטרסים של היוצרים. אנו נתחקה אחריהן באמצעות שורה ארוכה של טקסטים ועבודות אמנות – מספרי המקרא והפואמה הרומית הגדולה ועד ליוצרים בני זמננו.
 
Course description
How does chance encounter represented in prose and in works of art? Our premise is that a typical chance event doesn't exist, but only different constructions of it, which depend on time, place, and the artists' interests. Therefore we will explore a variety of works – from the Bible to contemporary writers and artists.
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית הבינתחומית לתואר שני באמנויות
0810-5074-01 הפואטיקה של המקרי
The Poetics of Chance
שנה"ל תשע"ז | סמ'  א' | ד"ר דותן איל

סילבוס מפורט/דף מידע
  
דרישות הקורס
נוכחות, קריאה, כתיבת עבודה.
מרכיבי הציון הסופי
20% השתתפות בכיתה 80% עבודה מסכמת
 
 
 
 
 
יצירות (לפי סדר הצגתן בקורס)
 
  1. מבוא: צירוף מקרים פואטי
 
אוהרה, ג'ון (1934). "פגישה בסמארה."
 
Magnolia, P.T. Anderson 1999.
 
2.     
 
לוקרציוס, על טבע היקום. ספר שני, עמ' 91-86.
וולטר. 2006 [1759]. קנדיד או האופטימיות. תרגום: דורי מנור. תל-אביב: ידיעות ספרים.
 
3.     
 
מבחר קטעים מהסוריאליזם, מתוך דאדא וסוריאליזם בצרפת, 1992. תרגמה: רות עמוסי. הקיבוץ המאוחד.
 
פלוקסוס (מבחר)
 
John Cage, 4:33'. (1952).
 
4.     
מבוסס על ספרו של איאן מקיואן, "אהבה עיקשת", (Enduring Love, 1997)
 
אוסטר, פול, 1992 (1990). מוסיקת המקרה, תרגום: משה רון. תל-אביב: עם עובד.
 
אוסטר, פול. 1995 [1982]. המצאת הבדידות. תרגום: משה רון. תל-­­­אביב: הספרייה החדשה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 175-145.
 
תיאוריה
 
Blanchot, M. 1993. "Tomorrow at Stake," The Infinite Conversation. Susan Hanson (trans.). Minnesota U.P. pp. 407-420.
Brecht, George. [1957]. "Chance Imagery," in Margaret Iversen (ed.) Chance: Documents of Contemporary Art. Whitechapel Gallery & MIT Press,2010, pp. 34-45.
Dotan, Eyal. 2000. "The Game of Late Capitalism: Gambling and Ideology in The Music of Chance", Mosaic 33(1), 165-180.
Kaprow, Allan [1966]. "Assemblage, Environments and Happenings", in Margaret Iversen (ed.) Chance: Documents of Contemporary Art. Whitechapel Gallery & MIT Press, 2010, pp. 52-57.
Zizek, Slavoj. 2014. Penguin Books. Pp. 1-7.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת