חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  דת, חילון ורוחניות עכשווית
  Religion, Secularization and Contemporary Spirituality  
0697-4087-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1400-1800102 כיתות דן דודסמינר ד"ר פרסיקו תומר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

העולם שבו אנחנו חיים שונה בצורה דרמטית מזה שאבותינו חיו בו לפני שלוש מאות שנה בלבד. תהליך החילון שעבר על העולם המערבי שינה הנחות יסוד לא רק באשר ליקום ודרך פעולתו, אלא עיצב מחדש את דרך תפיסתנו את עצמנו, את האמת ואת הטוב. בקורס נעמוד על שורשיו של החילון, על התפתחותו, על מאפייניו, ועל הופעותיו השונות כיום. נבין את הרפורמציה, את הנאורות ואת הרומנטיקה בהקשר זה, נלמד על התגובות הנוצריות והיהודיות לחילון, וננתח את תרבות הניו-אייג' והרוחניות העכשווית כביטוי שיא של דיאלקטיקה בין חילון להדתה.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת