חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  הפולמוס היהודי נוצרי פגאני בעת העתיקה
  Jewish-Christian-Pagan Polemics in Antiquity  
0697-4077-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1800-2000261 גילמןסמינר פרופ בוהק גדעון
סמ'  ב'1800-2000261 גילמןסמינר
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

סילבוס -- עלייתה של הנצרות יצרה גלי הדף אדירים במאות הראשונות לספירה, ועוררה גם התנגדויות רבות. אחת הדרכים בהן באו התנגדויות אלו לידי ביטוי היא בשורה של סיפורים נבזיים על ישו, שלטענת הנוצרים היה המשיח ובן האל, שנצלב למען גאולת האנושות כולה, ולטענת מתנגדיהם היה שרלטן, רמאי, ממזר ומכשף, שהומת בצורה המבישה ביותר האפשרית. במהלך הסמינר נקרא רבים מהסיפורים הללו, וננסה לעמוד על הקשריהם החברתיים וההיסטוריים הרחבים יותר. נתחיל בקריאה של ספרי הבשורות שבברית החדשה, כדי לראות מה הנוצרים סיפרו על ישו ועם אלו סיפורים נגדו ניסו להתמודד, נמשיך בקריאה של ספרות הפולמוס הפגאנית מהעת העתיקה (בעיקר כתביו של קלסוס, כפי שנשתמרו בידי אוריגינס), ונקדיש זמן רב לקריאת הגרסאות המוקדמות ביותר של "תולדות ישו", החיבור היהודי שמתיימר לספר את "הסיפור האמיתי" על מעשיו ומותו של ישו. את הטקסטים ביוונית ובערבית-יהודית נקרא בתרגומים לעברית ולאנגלית, ואת הטקסטים הארמיים והעבריים נקרא במקור.

 

מטלות הקורס - השתתפות פעילה במהלך הקורס, וכתיבת רפרט או עבודה סמינריונית בסופו.

 

Course description

 

 

Jewish-Christian-Pagan Polemics in Antiquity

 

MA seminar, two semesters

 

Syllabus -- the rise of Christianity created great shockwaves in the first few centuries CE, and generated many objections. One way in which these objections manifested themselves is the spread of nasty stories about Jesus: Whereas the Christians claimed that he was the Messiah and the Son of God, who was crucified for the salvation of humanity, their opponents claimed that he was an impostor, a lier, a mamzer and a magician, who was executed in the most shameful manner. During the seminar, we shall read many of these stories, and try to place them in their wider social and historical contexts. We shall begin by reading the New Testament Gospels, so see what stories the Christians told about Jesus, and with which nasty stories they tried to cope. We shall then read some of the pagan polemical literature of Antiquity (and esp. the writings of Celsus, as preserved by Origen), and we shall devote much time to reading the earliest versions of ''Toledoth Yeshu'', the Jewish work that purports to relate ''the true story'' about the deeds and death of Jesus. We shall read the Greek and Judaeo-Arabic texts in Hebrew and English translations, and the Aramaic and Hebrew texts in the original languages. 

 

Course requirements - active participation in class, and a research paper (referat or avodah seminarionit) at the end of the year.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת