חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  המיתוס בפילוסופיה: מאפלטון לרומנטיקה
  Myth in Philosophy: From Plato to Romanticism  
0697-4053-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1800-2000211 רוזנברגסמינר פרופ מרגולין רון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בכדי להבין את המפנה לעבר המיתוס במחשבת המאה העשרים ידון הסמינר בהגדרת והבנת המיתוס הן בפילוסופיה היוונית המוקדמת ובכתבי אפלטון והן בהתחדשות העיסוק הפילוסופי במיתוס ברומנטיקה ובמיוחד בכתביו של פרידריך שלינג. שני מוקדים מחשבתיים אלו ישמשו חומרי היסוד לדיון המסכם בתיאוריית המיתוס של ארנסט קסירר ומבקריה שהשפיעה רבות על חקר הדת במאה העשרים ובמיוחד על פנייתו של גרשם שלום לחקר הקבלה כמיתוס.
מקורות ביבליוגרפיים עיקריים לדיוני הסמינר:
 
F.W.J Schelling, Historical-Critical Introduction to the Philosophy of Mythology, New York 2007
משה שוורץ, שפה מיתוס אמנות, ירושלים ותל אביב, תשכ"ז.
Ernst Cassirer, The Myth of the State, New Haven 1946; P.A. Schilpp, The Philosophy of Ernst Cassirer, La Salle 1973
 
 
Course description
In order to understand the turn towards myth in the 20th century, this seminar will discuss the definitions and understandings of myth since early Greek philosophy and Plato and its renewal in the philosophy of romanticism, especially that of F. Schelling. These two foci will be the corner stones of the understanding of the myth theory of Ernst Cassirer and his critics, which was very influential on the study of religion during the 20th century and Gershom Scholem's study of the Kabbalah in particular.
 
 
F.W.J Schelling, Historical-Critical Introduction to the Philosophy of Mythology, New York 2007
משה שוורץ, שפה מיתוס אמנות, ירושלים ותל אביב, תשכ"ז.
Ernst Cassirer, The Myth of the State, New Haven 1946; P.A. Schilpp, The Philosophy of Ernst Cassirer, La Salle 1973
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת