חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת
  Introduction to the Study of Religion: Philosophy and Psychology of Religion  
0697-1010-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1600-1800105 רוזנברגשיעור פרופ מרגולין רון
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הדת על גילוייה השונים היא תופעה הקיימת בכל החברות והתרבויות ואחד התחומים הנחקרים ביותר במדעי הרוח והחברה. דיסציפלינות שונות מתמודדות עם היבטים שונים של דת ודתיות. הפילוסופיה של הדת עוסקת בטבעה של האמונה, ביחסים בין אמונה לתבונה, ובתוקפן הרציונלי של אמונות דתיות. הפסיכולוגיה של הדת עוסקת בצרכים הפסיכולוגים להם נותנת הדת ביטוי ומענה. הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה של הדת עוסקות בעשייה הדתית, בריטואלים וטקסים, בארגונים ובמוסדות חברתיים ובמערכת האמונות של דתות שונות, מתוך הקשר חברתי ותרבותי.

 

 

נתבונן בשאלות המרכזיות המעסיקות כל אחת מהדיסציפלינות הללו, באופנים בהם כל אחת מהן מתמודדת עם שאלותיה ובחוזקן וחולשתן של תשובותיהם. כמו כן ננסה להבין את היחס בין תיאולוגיה, פילוסופיה של הדת ומדע הדתות.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת